Rezultati raziskovanj
Seznam šol s splošnimi podatki ob začetku šolskega leta 1979/80