Okna brez monad : estetika od Heideggerja do Ranciera

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih