Učni načrt. Italijanščina kot materinščina : gimnazija : gimnazija z italijanskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v Slovenski Istri : obvezni predmet in matura (560 ur)

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih