Slikarske zbirke grofov Herberstein : zbirka Erazma Friderika grofa Herbersteina v gradu Hrastovec in v Gradcu

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih