Učni načrt. Geografija : gimnazija : obvezni predmet (210 ur), matura (105 ur) : splošna, klasična, ekonomska gimnazija

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih