Seznam tujih periodičnih publikacij, ki jih v letu 1977 prejemajo knjižnice visokošolskih zavodov v Sloveniji

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih