Statistično gradivo LR Slovenije
Rezultati predhodne cenitve ranih posevkov : kmetijska statistika - zvezek 9 : po stanju na dan 20.VI.1949