Statistično gradivo LR Slovenije
Oblastni pregled za leto 1948 - primorska oblast