Estimation of maximum annual discharges by frequency analysis with four probability distributions in case of non-homogeneous time series (Kazani karst spring in Republic of Macedonia)
Ocena maksimalnih letnih pretokov s frekvenčno analizo s štirimi verjetnostnimi porazdelitvami v primeru nehomogenih časovnih serij (kraški izvir Kazani v Republiki Makedoniji)

tab1
1. TXT datoteka (34 kB) Za ogled je potrebna prijava