Kako se je Slovenija oskrbovala z lesom za kurjavo (drvmi) v obdobju 1945-1950
How Slovenia provided firewood in the period 1945-1950