Ledene rože : prvenstvena smer v severni steni Prišne glave v Možnici