Učni načrt. Sociologija : gimnazija : obvezni, izbirni predmet, matura (70,120 ur) : splošna, klasična, strokovna gimnazija