Prostorje kot kulturni proizvod : refleksija na današnje prostorje japonskega avantgardnega gibanja v šestdesetih letih dvajsetega stoletja