Politična dejavnost Ivana Dečka do začetka devetdesetih let 19. stoletja

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih