Rezultati raziskovanj
Zaposlene osebe v podjetjih in drugih organizacijah v Sloveniji (stanje 31. december 1996) : stanje 31. december 1996