Učni načrt. Slovenščina kot drugi jezik : (412 ur) : gimnazija : gimnazija z italijanskim učnim jezikom na narodno mešanem območju Slovenske Istre

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih