Bibliotekarstvo kot stroka in znanstvena disciplina v slovenskih raziskovalnih usmeritvah

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih