Kulturna drugačnost manjšin in slovenski šolski sistem : (ugotovitve Srednje šole za gostinstvo in turizem Celje)