2112 : monografska zbirka 112 avtorskih umetniških fotografij

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih