Dr. Tine Hribar: Teorija znanosti in organizacija raziskovanja : Znanstvena knjižnica, FSPN, Ljubljana 1991