Modifikacije : za dva roga (F) in F basovsko tubo
Modifications : for two horns (F) and bass tuba F