Statistično gradivo LR Slovenije
Socialna struktura Slovenije : demografska statistika - zvezek 2 : ocena po stanju na dan 15. septembra 1948