Ljubezen, greh in kazen : podobe in razvoj ljubezenske morale na Slovenskem do 19. stoletja

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih