Statistično gradivo LR Slovenije
P.T.T. in prometna statistika : Statistika P.T.T.-a, DAPPS-a, cestne železnice v Ljubljani in železniškega prometa v I četrtletju 1946