Zdravo telo nar boljši blago, alj navk zdravje ohraniti