Rezultati raziskovanj
Zaposlene osebe v podjetjih in drugih organizacijah, Republika Slovenija (stanje 31. december 1992) : stanje 31. december 1992