Makov cvet : samospev za lirični bariton in klavir