Effects of the vadose zone on groundwater flow and solute transport characteristics in mountainous karst aquifers - the case of the Javorniki-Snežnik massif (SW Slovenia)
Vplivi nezasičene cone na značilnosti toka podzemne vode in prenosa topnih snovi v gorskih kraških vodonosnikih - primer Javorniško - Snežniškega masiva (JZ Slovenija)

tab1
1. TXT datoteka (61 kB) Za ogled je potrebna prijava