Učni načrt. Izbirni predmet. Zgodovina : ekonomska zgodovina : gimnazija : izbirni predmet (35 ur) : strokovna gimnazija