Raziskovalni program
Pogoji in problemi sodobne filozofije