Učni načrt. Umetnostna zgodovina : gimnazija : izbirni predmet (2 x 35 ur) : splošna, klasična, strokovna gimnazija : umetnost na Slovenskem