Temeljni projekt
študij procesov v ionosferi in njihov vpliv na razširjanje radijskih signalov