Matija Jama : Narodna galerija, v Ljubljani, april 1942 : slikarjevo življenje in delo ob njegovi sedemdesetletnici