Raziskovalni program
Psihološke raziskave - osebnost in kognicija kot dejavnika odločanja