Učni načrt. Psihologija : gimnazija : obvezni predmet (70 ur) : splošna, klasična in strokovna gimnazija