Slikarske zbirke grofov Herberstein : zbirki Janeza Ernesta I. in Janeza Ernesta II. v Gradcu in gradu Hrastovec

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih