Zgodovinski razvoj futuralnih in modalnih gramatičnih oblik v knjižni slovenščini od 16. do 19. stoletja : disertacija

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih