Prva generacija medicincev na popolni Medicinski fakulteti v Ljubljani leta 1945 : ob 65-letnici vpisa
The first class of students at the full Medical faculty in Ljubljana in 1945 = the 65th anniversary of their enrollment