Učni načrt. Zgodovina : gimnazija : obvezni predmet (210 ur) : strokovna gimnazija