Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si


Naslov Število objektov
(številke/članki)
Dostop Cobiss
1551 29 Dostop do celotnega besedila: od 1936, letnik 1, številka 1 do 1938, letnik 2, številka 9 235344896
26! (Ljubljana) 27 Dostop do izbranih člankov 129050368
AB. Arhitektov bilten 211 Dostop do celotnega besedila: od 2006, letnik 36, številka 169/172 do 2015, letnik 45, številka 205/206 6878208
Academica turistica (Spletna izd.) 31 Dostop do celotnega besedila: od 2010, letnik 3, številka 1/2 do 2014, letnik 7, številka 2 268643072
Acrocephalus 524 Dostop do celotnega besedila: od 1980, letnik 1, številka 1 do 2015, letnik 36, številka 166/167 7679234
Acta agriculturae Slovenica 644 Dostop do celotnega besedila: od 2010, letnik 95, številka 1 do 2014, letnik 103, številka 2 219581184
Acta biologica slovenica 44 Dostop do celotnega besedila: od 2009, letnik 52, številka 1 do 2013, letnik 56, številka 1 68526592
Acta carsologica 818 Dostop do izbranih člankov 6427138
Acta chimica slovenica 1598 Dostop do izbranih člankov 14086149
Acta dermatovenerologica Alpina, Panonica et Adriatica 263 Dostop do celotnega besedila: od 2003, letnik 12, številka 1 do 2014, letnik 23, iss. 4 31649024
Acta ecclesiastica Sloveniae 34 Dostop do izbranih člankov 15981570
Acta entomologica slovenica (Ljubljana) 341 Dostop do izbranih člankov 36553984
Acta geographica Slovenica 182 Dostop do izbranih člankov 127804160
Acta geotechnica Slovenica 20 Dostop do celotnega besedila: od 2006, letnik 3, številka 1 do 2015, letnik 12, številka 2 215987712
Acta historiae artis Slovenica 47
Acta Histriae 825 Dostop do celotnega besedila: od 1993, letnik 1, številka 1 do 2016, letnik 24, številka 3 34491648
Acta hydrotechnica 25 Dostop do izbranih člankov 3664386
Acta linguistica asiatica 102 Dostop do celotnega besedila: od 2011, letnik 1, številka 1 do 2016, letnik 6, številka 2 255902464
Acta medico-biotechnica 97 Dostop do izbranih člankov 248458240
Acta neophilologica 155 Dostop do celotnega besedila: od 2006, letnik 39, številka 1/2 do 2016, letnik 49, številka 1/2 16130818
Acta silvae et ligni 34 Dostop do izbranih člankov 266761216
Advances in production engineering and management 7 Dostop do celotnega besedila: od 2014, letnik 9, številka 1 do 2015, letnik 10, številka 3 229859072
Agricultura (Maribor) 103 Dostop do celotnega besedila: od 2005, letnik 3, številka 2 do 2013, letnik 10, številka 1/2 116855808
Akademija MM 158 Dostop do celotnega besedila: od 1997, letnik 1, številka 1 do 2015, letnik 13, številka 25 65123840
Akademski glas 69 Dostop do celotnega besedila: od 1933, letnik 1, številka 1 do 1936, letnik 4, številka 2 220755200
Akademski glas (1939) 1 Dostop do celotnega besedila: od 1939, letnik 1, številka 1 do 1939, letnik 1, številka 1 236515584
Amerikanski Slovenec 4127 Dostop do celotnega besedila: od 1891, letnik 1, številka 1 do 1939, letnik 48, številka 99 29753600
Ameriška domovina 4822 Dostop do celotnega besedila: od 1919, letnik 22, številka 100 do 1946, letnik 48, številka 99 24937728
Amfiteater (Ljubljana) 1 Dostop do celotnega besedila: od 2015, letnik 3, številka 1/2 do 2015, letnik 3, številka 1/2 249943040
Amtsblatt zur Laibacher Zeitung 19190
Anali PAZU HD 15 Dostop do izbranih člankov 279319552
Angeljček 5477 Dostop do izbranih člankov 4672515
Annales kinesiologiae (Koper) 6 Dostop do celotnega besedila: od 2012, letnik 3, številka 1 do 2014, letnik 5, številka 2 254259712
Annales. Series historia et sociologia 1057 Dostop do celotnega besedila: od 1991, letnik 1, številka 1 do 2016, letnik 26, številka 4 71952128
Annales. Series historia naturalis 678 Dostop do celotnega besedila: od 1994, letnik 4, številka 4 do 2016, letnik 26, številka 2 71951360
Annual report (SID bank) 10 Dostop do izbranih člankov 284542208
Annual report on the radiation and nuclear safety in the Republic of Slovenia 3 Dostop do izbranih člankov 286389248
Anthropological notebooks 166 Dostop do izbranih člankov 256898816
Anthropos (Ljubljana) 1406 Dostop do celotnega besedila: od 1969, letnik 1, številka 1/2 do 2014, letnik 46, številka 3/4 736516
Anzeigeblatt zur Laibacher Zeitung 658
AR. Arhitektura, raziskave 479 Dostop do celotnega besedila: od 2001, letnik 1, številka 2 do 2015, letnik 15, številka 2 124694784
Archeografo Triestino 1 Dostop do izbranih člankov 24994048
Arheološki vestnik 651 Dostop do celotnega besedila: od 1950, letnik 1, številka 1-2 do 2016, letnik 67, številka 1 6431490
Arhitektura (Ljubljana) 23 Dostop do celotnega besedila: od 1931, letnik 1, številka 1 do 1934, letnik 4, številka 5 1089395
Arhivi 1320 Dostop do celotnega besedila: od 1979, letnik 2, številka 1-2 do 2016, letnik 39, številka 1 8338690
Ars et humanitas 6 Dostop do celotnega besedila: od 2013, letnik 7, številka 1 do 2015, letnik 9, številka 2 233246720
Ars mathematica contemporanea 8 Dostop do celotnega besedila: od 2013, letnik 6, številka 1 do 2015, letnik 9, številka 2 239049984
Art fiks 5 Dostop do celotnega besedila: od 2013, letnik 1, številka 2 do 2014, letnik 2, številka 3 270588672
AS. Andragoška spoznanja 881 Dostop do celotnega besedila: od 1996, letnik 2, številka 1 do 2016, letnik 22, številka 4 45586176
Asian studies 73 Dostop do celotnega besedila: od 2014, letnik 2, številka 1 do 2016, letnik 4, številka 1 265206272
Atlanti 304 Dostop do izbranih člankov 1764629
Ave Maria (Lemont, Ill.) 561 Dostop do celotnega besedila: od 1909, letnik 1, številka 1 do 1951, letnik 43, številka 9 29769728
Avstralski Slovenec 18 Dostop do celotnega besedila: od 1981, letnik 3, številka 25 do 1983, letnik 5, številka 44 37500672
Avtonomist 187 Dostop do celotnega besedila: od 1921, letnik 1, številka 1 do 1924, letnik 4, številka 9 1339251
Azijske in afriške študije 50 Dostop do celotnega besedila: od 2009, letnik 13, številka 1 do 2012, letnik 16, številka 1 73105920
Bančni vestnik (1921) 2 Dostop do celotnega besedila: od 1921, letnik 1, številka 1 do 1921, letnik 1, številka 2 2515059
Beilage zur Laibacher Zeitung 346 Dostop do izbranih člankov 8641074
Bela Ljubljana 2 Dostop do celotnega besedila: od 1897, letnik 1, številka 1 do 1897, letnik 1, številka 2 2199667
Belokranjec 32 Dostop do celotnega besedila: od 1908, letnik 1, številka 1 do 1912, letnik 3, številka 2 1376115
Belokranjski plamen 7
Beseda o sodobnih vprašanjih 36 Dostop do celotnega besedila: od 1932, letnik 1, številka 1 do 1935, letnik 4, številka 2 41468929
Besednik (Celovec) 171 Dostop do celotnega besedila: od 1869, letnik 1, številka 1 do 1878, letnik 9, številka 9 3944500
Bilten (Banja Luka) 6 Dostop do izbranih člankov 256958976
Bilten (Društvo Slovenaca Sava u Beogradu) 25 Dostop do celotnega besedila: od 2002/2003, letnik 1, številka 1 do 2015, letnik 13, številka 25 129395200
Bilten (Zbornica radioloških inženirjev Slovenije) 64 Dostop do celotnega besedila: od 2008, letnik 25, številka 1 do 2016, letnik 33, številka 1 241400320
Bilten e-šolstvo 7 Dostop do izbranih člankov 252807680
Bilten FBS 11 Dostop do izbranih člankov 275944448
Bilten Statističnega društva Slovenije 10 Dostop do celotnega besedila: od 2016, letnik 38, številka 59 do 2016, letnik 38, številka 59 285384960
Blätter aus Krain 367 Dostop do celotnega besedila: od 1857, letnik 1, številka 1 do 1865, letnik 9, številka 9 1096563
Blejske delavnice iz fizike 136 Dostop do celotnega besedila: od 2000, letnik 1, številka 1 do 2014, letnik 15, številka 2 110264320
Blejske novice 1 Dostop do izbranih člankov 37986560
Bogoljub (Ljubljana) 553 Dostop do celotnega besedila: od 1903, letnik 1, številka 1 do 1944, letnik 42, številka 8/9 4674819
Bogoslovni vestnik 628 Dostop do celotnega besedila: od 1921, letnik 1, številka 1 do 2015, letnik 75, številka 4 8745472
Bohor žari 33 Dostop do celotnega besedila: od 11981, letnik 3, številka 5 do 1990, letnik 12, številka 2 17977346
Bojevnik 54 Dostop do celotnega besedila: od 1931, letnik 1, številka 1 do 1936, letnik 5, številka 28 1346163
Bolha 1
Bollettino del Comitato L`Italia fara da se 1
Bollettino del consorzio agrario 10
Bonbon 50
Borba (Italija) 2 Dostop do izbranih člankov 235013120
Borba in vzgoja 1
Borec 2
Božja beseda 28 Dostop do izbranih člankov 29297152
Brivec 77 Dostop do celotnega besedila: od 1899, letnik 5, številka 1 do 1900, letnik 6, številka 9 1406835
Brus (1889-1891) 58 Dostop do celotnega besedila: od 1889, letnik 1, številka 1 do 1891, letnik 3, številka 9 1421683
Cäcilia (Laibach) 20 Dostop do celotnega besedila: od 1857, letnik 1, številka 1 do 1859, letnik 2, številka 6 266569216
Cankarjev glasnik 69 Dostop do celotnega besedila: od 1937, letnik 1, številka 1 do 1942/1943, letnik 6, številka 7 1155955
Carniola (1908-1909) 7 Dostop do celotnega besedila: od 1908, letnik 1, številka 1 do 1909, letnik 2, številka 3/4 104738816
Carniola (1910-1919) 35 Dostop do celotnega besedila: od 1910, letnik 1, številka 1 do 1918/1919, letnik 9, številka 3/4 40269569
Carniolia (Laibach) 626 Dostop do celotnega besedila: od 1838/1839, letnik 1, številka 1 do 1844, letnik 6, številka 99 180022
Celjske slovenske novine 74 Dostop do celotnega besedila: od 1848, letnik 1, številka 1 do 1849, letnik 2, številka 9 38730241
Celjski tednik (1948-1950) 138 Dostop do celotnega besedila: od 1948, letnik 1, številka 1 do 1950, letnik 3, številka 9 1381747
Celjski tednik (1955-1968) 697 Dostop do celotnega besedila: od 1955, letnik 8, številka 1 do 1968, letnik 21, številka 9 1383283
Celjski zbornik 30 Dostop do celotnega besedila: od 1951, letnik 1, številka 1 do 1997, letnik 31, številka 1 8072192
CEPS journal 206 Dostop do izbranih člankov 254029824
Cerkveni glasbenik 730 Dostop do celotnega besedila: od 1878, letnik 1, številka 1 do 1945, letnik 68, številka 1 739076
Cerkveni glasnik za Tržiško župnijo (1924) 191 Dostop do celotnega besedila: od 1924, letnik 1, številka 1 do 1941, letnik 18, številka 4 123028992
Cik-cak 6 Dostop do celotnega besedila: od 1939, letnik 1, številka 1 do 1939, letnik 1, številka 6 2674803
Cillier Wochenblatt 14
Cillier Zeitung 1656 Dostop do celotnega besedila: od 1848, letnik 1, številka 15 do 1929, letnik 54, številka 9 3774517
Clevelandska Amerika 1232 Dostop do celotnega besedila: od 1908, letnik 1, številka 1 do 1919, letnik 22, številka 9 1453939
Coklja 1 Dostop do celotnega besedila: od 1908, letnik 1, številka 1 do 1908, letnik 1, številka 1 9006130
Communio (Ljubljana) 8 Dostop do celotnega besedila: od 2013, letnik 23, številka 1 do 2015, letnik 25, številka 2 2198618
Credere e vincere 21
Čas (Ljubljana) 224 Dostop do celotnega besedila: od 1907, letnik 1, številka 1 do 1942, letnik 36, številka 6/10 4675843
Časopis za kritiko znanosti 1867 Dostop do celotnega besedila: od 1979, letnik 7, številka 31 do 2015, letnik 43, številka 262 672783
Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo 15 Dostop do celotnega besedila: od 1973, letnik 1, številka 1/3 do 1978, letnik 6, številka 29/30 46038528
Časopis za slovenski jezik, književnost in zgodovino 9 Dostop do celotnega besedila: od 1919, letnik 1, številka 1/2 do 1931, letnik 8, številka 1/04 32913409
Časopis za zgodovino in narodopisje 164 Dostop do celotnega besedila: od 1904, letnik 1, številka 1 do 2015, letnik 86, številka 4 769284
Čevljar (Tržič) 240 Dostop do celotnega besedila: od 1971, letnik 11, številka 1 do 1992, letnik 32, številka 9 17886722
Čitalnica 2 Dostop do celotnega besedila: od 1865, letnik 1, številka 1 do 1866, letnik 2, številka 1 1540979
Čuk na palci 151 Dostop do celotnega besedila: od 1922, letnik 1, številka 1 do 1926, letnik 5, številka 9 1373299
Dan (1912) 990 Dostop do celotnega besedila: od 1912, letnik 1, številka 1 do 1914, letnik 3, številka 937 644723
Danica (Ljubljana) 152 Dostop do celotnega besedila: od 1903, letnik 56, številka 1 do 1906, letnik 58, številka 52 62398208
De musica disserenda 151 Dostop do celotnega besedila: od 2005, letnik 1, številka 1/2 do 2010, letnik 6, številka 2 222620160
Dejanje (Ljubljana) 36 Dostop do celotnega besedila: od 1938, letnik 1, številka 1 do 1941, letnik 4, številka 3 36602624
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani 749 Dostop do izbranih člankov 23805442
Delavci in delodajalci 3 Dostop do celotnega besedila: od 2013, letnik 13, številka 1 do 2013, letnik 13, številka 4 112596992
Delavec 803 Dostop do celotnega besedila: od 1914, letnik 1, številka 1 do 1941, letnik 28, številka 3 42158849
Delavec (1893) 3 Dostop do celotnega besedila: od 1894, letnik 2, številka 16 do 1898, letnik 6, številka 13 225474816
Delavska fronta 93 Dostop do celotnega besedila: od 1936, letnik 1, številka 1 do 1937, letnik 2, številka 9 235246592
Delavska mladina 6 Dostop do celotnega besedila: od 1939, letnik 1, številka 1 do 1939, letnik 1, številka 6 236520704
Delavska politika 1788 Dostop do celotnega besedila: od 1926, letnik 1, številka 1 do 1941, letnik 16, številka 9 40666369
Delavska pravica 662 Dostop do celotnega besedila: od 1928, letnik 1, številka 1 do 1941, letnik 14, številka 9 1378419
Delavske novice 94 Dostop do celotnega besedila: od 1921, letnik 1, številka 1 do 1924, letnik 4, številka 8/9 1507955
Delavski list (Trst) 4 Dostop do celotnega besedila: od 1890, letnik 1, številka 2 do 1908, letnik 1, številka 31 228407552
Delavski list za strokovna, gospodarska, kulturna in politična vprašanja 16 Dostop do celotnega besedila: od 1937, letnik 1, številka 1 do 1937, letnik 1, številka 9 235793152
Delavski obzornik 13 Dostop do celotnega besedila: od 1935, letnik 1, številka 1 do 1936, letnik 2, številka 8/9 1507443
Delavsko-kmetski list 82 Dostop do celotnega besedila: od 1924, letnik 1, številka 1 do 1926, letnik 3, številka 9 39006977
Delegatski obveščevalec 21 Dostop do izbranih člankov 29550081
Delo - življenje 446 Dostop do celotnega besedila: od 1962, letnik 1, številka 1 do 2008, letnik 46, številka 4 18249986
Delo & dom 96 Dostop do celotnega besedila: od 2014, letnik 22, številka 34 do 2016, letnik 24, številka 9 34703360
Delo (Ljubljana) 3804 Dostop do celotnega besedila v prostorih NUK 3922434
Delo (Trst) 257 Dostop do celotnega besedila: od 1920, letnik 1, številka 1 do 1926, letnik 5, številka 275 218842624
Delo de facto 13 Dostop do celotnega besedila: od 2014, letnik 3, številka 16 do 2015, letnik 4, številka 28 260817408
Delo in varnost 244 Dostop do celotnega besedila: od 2006, letnik 51, številka 3 do 2014, letnik 59, številka 6 6656256
Delo za Slovence 31 Dostop do celotnega besedila: od 1942, letnik 1, številka 1 do 1943, letnik 2, številka 5 237471488
Delovni zvezki - Zavod RS za makroekonomske analize in razvoj 69 Dostop do celotnega besedila: od 2007, letnik 16, številka 1 do 2016, letnik 25, številka 1 36382208
Demokracija 687 Dostop do celotnega besedila: od 1947, letnik 1, številka 1 do 1963, letnik 17, posebna številka 103545856
Demokracija (1918) 11 Dostop do celotnega besedila: od 1918, letnik 1, številka 1/2 do 1919, letnik 2, številka 8/12 32913921
Demokracija (Ljubljana, 1996) 244
Denar in 24
Der Eisenbahner 180 Dostop do celotnega besedila: od 1909, letnik 17, številka 1 do 1914, letnik 22, številka 9 250460928
Detektiv (Ljubljana) 1 Dostop do celotnega besedila: od 2011, letnik 8, številka 1 do 2011, letnik 8, številka 1 104831744
Deutsche Wacht 3474 Dostop do celotnega besedila: od 1883, letnik 8, številka 1 do 1917, letnik 42, številka 9 11309109
Deutsche Zeitung (Celje, 1929) 863 Dostop do celotnega besedila: od 1929, letnik 54, številka 100 do 1937, letnik 62, številka 9 237686272
Development report 14 Dostop do izbranih člankov 124380672
Dialogi 2218 Dostop do celotnega besedila: od 1965, letnik 1, številka 1/2 do 2004, letnik 40, številka 9/10 3328770
Didakta 16 Dostop do celotnega besedila: od 2012, letnik 22, številka 159 do 2014, letnik 24, številka 174 23267586
Die Krainer Biene 35 Dostop do izbranih člankov 271066624
Dignitas (Ljubljana) 1 Dostop do izbranih člankov 98923520
Dnevni red 11 Dostop do celotnega besedila: od 1942, letnik 1, številka 1 do 1942, letnik 1, številka 9 237526784
Dnevnik mladega liberalca 7 Dostop do celotnega besedila: od 2010, letnik 1, številka 1 do 2010, letnik 1, številka 7 252984320
Dnevnikov objektiv 53
Dober Pajdás kalendárium 22
Documenta Praehistorica 390 Dostop do izbranih člankov 220673792
Dogovori 9470 Dostop do celotnega besedila: od 1973, letnik 1, številka 1 do 1990, letnik 17, številka 4 18179074
Dogovori (Skupščinska priloga) 38 Dostop do izbranih člankov 29629697
Dolenjec (Novo mesto) 19 Dostop do celotnega besedila: od 1906, letnik 1, številka 1 do 1906, letnik 1, številka 9 225993984
Dolenjske novice 1000 Dostop do izbranih člankov 1537907
Dolenjske novice (1939) 6
Dolenjski list 2476 Dostop do celotnega besedila: od 1950, letnik 1, številka 1 do 1988, letnik 39, številka 9 16377602
Dolenjski razgledi 64 Dostop do izbranih člankov 24275456
Dolomitski glas 1
Dom in svet (Ljubljana) 17386 Dostop do celotnega besedila: od 1888, letnik 1, številka 1 do 1944, letnik 56, številka 2 31722241
Domače novice (Slovenske Gorice) 134 Dostop do celotnega besedila: od 1961, letnik 1, številka 1 do 1990, letnik 7, številka 2 18187010
Domači prijatelj (Praga) 134 Dostop do celotnega besedila: od 1904, letnik 1, številka 1 do 1915, letnik 12, številka 2 1273971
Domačin 108 Dostop do celotnega besedila: od 1913, letnik 1, številka 1 do 1915, letnik 3, številka 9 243835392
Domoljub (Ljubljana) 2456 Dostop do celotnega besedila: od 1895, letnik 8, številka 13 do 1914, letnik 6, številka 7 37255681
Domoljubove podobe 12 Dostop do celotnega besedila: od 1925, letnik 38, številka 1/2 do 1926, letnik 2, številka 3 996467
Domovina (1891-1908) 959 Dostop do celotnega besedila: od 1891, letnik 1, številka 1 do 1908, letnik 18, številka 99 3774261
Domovina (Gorica) 154
Domovina (Ljubljana) 1293 Dostop do celotnega besedila: od 1918, letnik 1, številka 1 do 1941, letnik 24, številka 9 42158081
Domovina in Kmetski list 184 Dostop do celotnega besedila: od 1941, letnik 23, številka 17 do 1944, letnik 26, številka 9 42171137
Drobtince 31 Dostop do izbranih člankov 4679171
Društvenik (Ljubljana) 84 Dostop do celotnega besedila: od 1895, letnik 8, številka 13 do 1914, letnik 6, številka 7 37255681
Družboslovne razprave 115 Dostop do celotnega besedila: od 2013, letnik 29, številka 72 do 2016, letnik 32, številka 83 7530242
Družina 26
Družina (1929-1930) 22 Dostop do izbranih člankov 1255283
Družinski tednik 690 Dostop do celotnega besedila: od 1931, letnik 3, številka 51/52 do 1945, letnik 17, številka 9 33022209
Državni svet 12 Dostop do celotnega besedila: od 2014, letnik 9, številka 1/2 do 2016, letnik 11, številka 1/2 285308416
Državni upokojenec 50 Dostop do celotnega besedila: od 1926, letnik 1, številka 1 do 1930, letnik 5, številka 3 233445376
Državno tekmovanje iz fizike za osnovnošolce 5 Dostop do izbranih člankov 58514688
Düsevni liszt 215 Dostop do celotnega besedila: od 1922, letnik 1, številka 1 do 1941, letnik 19, številka 9 2742899
Dve domovini 617 Dostop do izbranih člankov 3025930
E vsevedež 2 Dostop do izbranih člankov 245179392
Ecce organvm 5 Dostop do izbranih člankov 284546816
Economic and business review 10 Dostop do celotnega besedila: od 2013, letnik 15, številka 1 do 2015, letnik 17, številka 1 103864832
Economic issues 10 Dostop do izbranih člankov 286624256
Edinost (Chicago) 777 Dostop do celotnega besedila: od 1919, letnik 1, številka 1 do 1925, letnik 34, številka 99 116345088
Edinost (Ljubljana) 49 Dostop do izbranih člankov 235129088
Edinost (Maribor) 109 Dostop do celotnega besedila: od 1938, letnik 1, številka 1 do 1940, letnik 3, številka 9 1510003
Edinost (Toronto) 226 Dostop do celotnega besedila: od 1942, letnik 1, številka 1 do 1948, letnik 6, številka 267 237497088
Edinost (Trst) 12887 Dostop do celotnega besedila: od 1876, letnik 1, številka 1 do 1928, letnik 53, številka 99 1364851
Edinost in dialog 32 Dostop do celotnega besedila: od 2013, letnik 68, številka 1/2 do 2015, letnik 70, številka 1/2 268194560
Egida 65
Ekonomski izzivi 10 Dostop do izbranih člankov 233932032
Ekonomsko ogledalo 108 Dostop do celotnega besedila: od 2007, letnik 13, številka 1 do 2017, letnik 23, številka 1 42139648
El Pevere 1
Elektrotehniški vestnik 408 Dostop do izbranih člankov 255711488
ELOPE (Ljubljana) 91 Dostop do celotnega besedila: od 2012, letnik 9, številka 2 do 2016, letnik 13, številka 1 212890112
Emajlirec 485 Dostop do celotnega besedila: od 1950, letnik 1, številka 1 do 1993, letnik 43, številka 1-2 7860992
Emzin (Ljubljana) 2 Dostop do celotnega besedila: od 2013, letnik 23, številka 1-2 do 2013, letnik 23, številka 3-4 47377152
Enakopravnost (ZDA) 6521 Dostop do izbranih člankov 1453683
Enakost 25 Dostop do celotnega besedila: od 1921, letnik 2, številka 28 do 1921, letnik 2, številka 53 1366643
Endoskopska revija 82 Dostop do celotnega besedila: od 2006, letnik 11, številka 25 do 2013, letnik 18, številka 35 60826368
Enotnost (1926) 120 Dostop do celotnega besedila: od 1926, letnik 1, številka 1 do 1929, letnik 4, številka 8 1335411
E-novičke (Engl. ed.) 9 Dostop do izbranih člankov 253950720
E-novičke (Slov. izd.) 70 Dostop do izbranih člankov 243910144
Epidemiološko spremljanje nalezljivih bolezni v Sloveniji 5 Dostop do izbranih člankov 258128384
E-prijatelj 83 Dostop do izbranih člankov 273434624
Era nuova 24
Espero 2 Dostop do izbranih člankov 282446336
E-test info 1 Dostop do celotnega besedila: od 2011, letnik 1, številka 1 do 2011, letnik 1, številka 1 258942464
Etnolog (Ljubljana) 163 Dostop do celotnega besedila: od 1926/1927, letnik 1, številka 1 do 2009, letnik 19=70, številka 1 16517122
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) 750 Dostop do celotnega besedila: od 1991, letnik 1=52, številka 1 do 2015, letnik 25=76, številka 1 30616065
Evgenika 19 Dostop do celotnega besedila: od 1935, letnik 1, številka 1 do 1938, letnik 4, številka 4-5 1777011
Extra Blatt zur Laibacher Zeitung 5
Farmacevtski vestnik 447 Dostop do celotnega besedila: od 2005, letnik 56, številka 1 do 2016, letnik 67, številka 1 3105794
Farmakon (Ljubljana) 20 Dostop do izbranih člankov 51369728
Filozofski vestnik 476 Dostop do celotnega besedila: od 2004, letnik 25, številka 1 do 2016, letnik 37, številka 3 8558080
Foglio periodico istriano 10
Folia biologica et geologica 53 Dostop do celotnega besedila: od 2013, letnik 54, številka 1 do 2015, letnik 56, številka 3 248490496
Gasilec (1897-1941) 240 Dostop do celotnega besedila: od 1897, letnik 1, številka 1 do 1941, letnik 45, številka 4/9 1815411
Gazzetta ufficiale 24
Gea (Ljubljana) 261
Geodetski vestnik 582 Dostop do izbranih člankov 227171584
Geografski obzornik 240 Dostop do celotnega besedila: od 2003, letnik 50, številka 2 do 2015, letnik 62, številka 4 6969090
Geografski vestnik 751 Dostop do celotnega besedila: od 1925, letnik 1, številka 1 do 2015, letnik 87, številka 2 3590914
Geografski zbornik 57 Dostop do izbranih člankov 7978242
Geographica Slovenica 45 Dostop do izbranih člankov 5302018
Geologija 1222 Dostop do celotnega besedila: od 2012, letnik 55, številka 2 do 2016, letnik 59, številka 1 228893440
Glas 2556 Dostop do celotnega besedila: od 1960, letnik 13, številka 129 do 1984, letnik 37, številka 99 15908610
Glas delavca 9 Dostop do celotnega besedila: od 1937, letnik 1, številka 1 do 1938, letnik 2, številka 7a 235796992
Glas delovne mladine 1 Dostop do celotnega besedila: od 1941, letnik 1, številka 1 do 1941, letnik 1, številka 1 237200128
Glas Gorenjske 686 Dostop do celotnega besedila: od 1953, letnik 6, številka 1 do 1960, letnik 13, številka 99 54992384
Glas iz Astena 1 Dostop do izbranih člankov 252107008
Glas izseljencev 9 Dostop do celotnega besedila: od 1938, letnik 3, številka 13 do 1939, letnik 4, številka 3 235775744
Glas Juga (Ljubljana, 1914) 2 Dostop do celotnega besedila: od 1914, letnik 1, številka 1 do 1914, letnik 1, številka 2 2781555
Glas naroda (New York) 13083 Dostop do celotnega besedila: od 1898, letnik 6, številka 10 do 1945, letnik 53, številka 99 40658689
Glas svobode (Ljubljana) 61
Glas svobode (Pueblo (Col.)) 595 Dostop do celotnega besedila: od 1902, letnik 1, številka 1 do 1923, letnik 1, številka 9 1375091
Glasbena zora 18 Dostop do celotnega besedila: od 1899, letnik 1, številka 1 do 1900, letnik 2, številka 9 269076224
Glasilo delovnega kolektiva LIP Bled 201 Dostop do celotnega besedila: od 1971, letnik 1, številka 1 do 1990, letnik 20, številka 1 18479618
Glasilo kanadskih Slovencev 86 Dostop do celotnega besedila: od 1997, letnik 1, številka 1 do 2011, letnik 15, številka 3 68502016
Glasilo krajanov Portoroža 15 Dostop do izbranih člankov 35185664
Glasilo KSK jednote 1648 Dostop do celotnega besedila: od 1915, letnik 1, številka 1 do 1946, letnik 32, številka 9 116333056
Glasilo občanov (Litija) 240 Dostop do izbranih člankov 16046338
Glasilo občine Luče 9
Glasilo občine Šentrupert 42
Glasilo Őrség 40 Dostop do celotnega besedila: od 2000, letnik 1, številka 1 do 2014, letnik 14, številka 41 110928640
Glasnik (1869) 1 Dostop do celotnega besedila: od 1869, letnik 12, številka 1 do 1869, letnik 12, številka 1 100598016
Glasnik (Slovensko etnološko društvo) 719 Dostop do celotnega besedila: od 2006, letnik 46, številka 1 do 2016, letnik 56, številka 1/2 6725378
Glasnik Muzejskega društva za Slovenijo 25 Dostop do celotnega besedila: od 1920, letnik 1, številka 1/4 do 1945, letnik 25/26, številka 1/4 4682243
Glasnik slovenskega slovstva 1 Dostop do celotnega besedila: od 1854, letnik 1, številka 1 do 1854, letnik 1, številka 1 42032897
Glasnik sreče 2 Dostop do celotnega besedila: od 1933, letnik 1, številka 10/11 do 1933, letnik 1, številka 9 41464065
Gledališki list (Opera, SNG Ljubljana) 613 Dostop do celotnega besedila: od 1920/1921, letnik 1, številka 1 do 1965/1966, letnik 45, številka 4 41250816
Gledališki list SNG. Drama 539 Dostop do celotnega besedila: od 1920/1921, letnik 1, številka 1 do 1965/1966, letnik 45, številka 9 17866759
GM. Glasbena mladina 197 Dostop do celotnega besedila: od 1970, letnik 1, številka 1 do 1995/1996, letnik 26, jubilejna številka 16469506
Golj`fiva kača 1 Dostop do celotnega besedila: od 1905, letnik 1, številka 1 do 1905, letnik 1, številka 1 43115009
Gorenjček (Kranj) 5 Dostop do celotnega besedila: od 1940, letnik 1, številka 1 do 1940, letnik 1, številka 5 115713024
Gorenjec (1900-1941) 1229 Dostop do celotnega besedila: od 1900, letnik 1, številka 1 do 1941, letnik 25, številka 9 1466483
Gorenjski glas (1948) 204 Dostop do celotnega besedila: od 1948, letnik 1, številka 1 do 1952, letnik 5, številka 9 55092224
Gorenjski glas (1985) 2525 Dostop do celotnega besedila: od 1985, letnik 38, številka 1 do 2009, letnik 62, številka 99 16298754
Gorenjski partizan 23
Gorica 1473 Dostop do izbranih člankov 1288563
Goriška straža 739 Dostop do celotnega besedila: od 1918, letnik 1, številka 1 do 1928, letnik 11, številka 9 35767809
Goriški borec 6
Goriški list (1944) 84 Dostop do celotnega besedila: od 1944, letnik 1, številka 1 do 1945, letnik 2, številka 9 2296300
Gospodar (Ljubljana) 189 Dostop do izbranih člankov 484211
Gospodar in gospodinja 561 Dostop do izbranih člankov 483443
Gospodarska gibanja 71 Dostop do izbranih člankov 15963138
Gospodarski list 70 Dostop do celotnega besedila: od 1922, letnik 1, številka 1 do 1927, letnik 6, številka 9 8115762
Gospodarstvena priloga 14 Dostop do celotnega besedila: od 1883, letnik 2, številka 1 do 1883, letnik 2, številka 9 491379
Gostilničar 199 Dostop do celotnega besedila: od 1914, letnik 1, številka 1 do 1931, letnik 17, številka 11/12 1538419
Gostilničarski vestnik 100 Dostop do celotnega besedila: od 1931, letnik 1, številka 1 do 1941, letnik 11, številka 2 38713345
Gozdarski vestnik 512 Dostop do izbranih člankov 3736834
Gradbeni vestnik 345 Dostop do celotnega besedila: od 2008, letnik 57, številka 1 do 2015, letnik 64, številka 9 859140
Grafičar (Ljubljana) 54 Dostop do izbranih člankov 18660610
Grlica 104 Dostop do celotnega besedila: od 1953/1954, letnik 1, številka 1 do 1987, letnik 25, številka 5 745220
Grosupeljski odmevi 174 Dostop do celotnega besedila: od 1995, letnik 20, številka 1 do 2016, letnik 42, številka 3 61148160
Gruda 200 Dostop do celotnega besedila: od 1924, letnik 1, številka 1 do 1941, letnik 18, številka 3 41474049
Hacquetia 198 Dostop do izbranih člankov 120166144
Hladnikia (Ljubljana) 195 Dostop do izbranih člankov 92751
Hmeljar (Žalec) 366 Dostop do celotnega besedila: od 2008, letnik 70, številka 1/7 do 2015, letnik 77, številka 1/12 18314242
Hmeljarski bilten 123 Dostop do celotnega besedila: od 2005, letnik 12, številka 1 do 2015, letnik 22, številka 1 15881986
Horuk 3 Dostop do celotnega besedila: od 1920, letnik 1, številka 1 do 1920, letnik 1, številka 3 1086067
Hrup 1
IB revija (Ljubljana) 246 Dostop do celotnega besedila: od 2004, letnik 38, številka 4 do 2016, letnik 50, številka 2 38115584
Idrijski razgledi 135 Dostop do celotnega besedila: od 1956, letnik 1, številka 1 do 2010, letnik 55, številka 2 4375554
Igra ustvarjalnosti 2 Dostop do celotnega besedila: od 2013, letnik 1, številka 1 do 2014, letnik 2, številka 2 269631744
Il I. collegio 2
Il turismo scolastico nella Venezia Giulia 1
Ilirski Primorjan 24 Dostop do celotnega besedila: od 1866, letnik 1, številka 1 do 1866, letnik 1, številka 9 125598976
Illiesia 177 Dostop do izbranih člankov 216329728
Illyrisches Blatt 1842 Dostop do izbranih člankov 32916481
Ilustracija (Ljubljana) 36 Dostop do celotnega besedila: od 1929, letnik 1, številka 1 do 1931, letnik 3, številka 9 641139
Ilustrirani glasnik 209 Dostop do celotnega besedila: od 1914, letnik 1, številka 1 do 1918, letnik 4, številka 52 1377395
Ilustrirani Slovenec 392 Dostop do celotnega besedila: od 1924, letnik 0, številka 1 do 1932, letnik 8, številka 9 34019329
Ilustrovan narodni koledar 25 Dostop do izbranih člankov 38356481
Ilustrovani tednik (1935) 5 Dostop do celotnega besedila: od 1935, letnik 1, številka 12 do 1935, letnik 1, številka 16 235167744
Image analysis and stereology 331 Dostop do celotnega besedila: od 2013, letnik 32, številka 2 do 2013, letnik 32, številka 3 106479104
Imkers Rundschau 42 Dostop do izbranih člankov 280367360
Indeks turističnega zaupanja 8 Dostop do izbranih člankov 257280768
Informacija o poslovanju društev v Republiki Sloveniji 9 Dostop do izbranih člankov 234659584
Informacija o poslovanju gospodarskih družb v Republiki Sloveniji 9 Dostop do izbranih člankov 233995520
Informacija o poslovanju nepridobitnih organizacij - pravnih oseb zasebnega prava v Republiki Sloveniji v letu 6 Dostop do izbranih člankov 284146176
Informacija o poslovanju samostojnih podjetnikov posameznikov v Republiki Sloveniji 8 Dostop do izbranih člankov 287914240
Informacije (Združenje za esperanto Slovenije) 24 Dostop do celotnega besedila: od 2010, letnik 15, številka 1/2 do 2016, letnik 21, številka 4 278892288
Informacije MIDEM 871 Dostop do celotnega besedila: od 1985, letnik 15, številka 1 do 2016, letnik 46, številka 4 1220612
Informacijski bilten - Gorenje 17 Dostop do celotnega besedila: od 2009, letnik 18, številka 11-12 do 2011, letnik 20, številka 9-10 79397376
Informatica (Ljubljana) 854 Dostop do celotnega besedila: od 1977, letnik 1, številka 1 do 2016, letnik 40, številka 2 746244
Informativni fužinar 590 Dostop do celotnega besedila: od 1964, letnik 1, številka 1 do 2009, letnik 46, številka 9 18403330
Informativno glasilo 2 Dostop do celotnega besedila: od 2002, letnik 1, številka 1 do 2002, letnik 1, številka 2 118568704
Informiranje in svetovanje v izobraževanju odraslih (Spletna izd.) 4 Dostop do izbranih člankov 7558942
Infotok 1 Dostop do celotnega besedila: od 2014, letnik 13, številka 50 do 2014, letnik 13, številka 50 223620096
Instrumentum 19
Intelligenzblatt zur Laibacher Zeitung 8191
Inter Alia (Ljubljana) 8 Dostop do izbranih člankov 254793728
International journal of Euro-Mediterranean studies 42 Dostop do celotnega besedila: od 2008, letnik 1, številka 1 do 2014, letnik 7, številka 2 238025728
International journal of management, knowledge and learning 7 Dostop do celotnega besedila: od 2012, letnik 1, številka 1 do 2015, letnik 4, številka 1 261654016
IRT 3000 65 Dostop do celotnega besedila: od 2006, letnik 1, številka 1 do 2015, letnik 10, številka 55 223154432
Izobraževanje odraslih v Sloveniji. Izvajalci in programi 7 Dostop do izbranih člankov 105360128
Izpod Triglava 1
Izseljenec 2 Dostop do celotnega besedila: od 1928, letnik 1, številka 1 do 1928, letnik 1, številka 2 233991936
Izseljenski vestnik 83 Dostop do celotnega besedila: od 1929, letnik 1, številka 1 do 1940, letnik 10, številka 6 4700931
Izvestja Muzejskega društva za Kranjsko 77 Dostop do celotnega besedila: od 1891, letnik 1, številka 1 do 1909, letnik 19, številka 3 40456705
Izvestje Muzejskega društva v Mariboru 3 Dostop do celotnega besedila: od 1932, letnik 1, številka 1 do 1936, letnik 3, številka 1 41470721
Izvestje Raziskovalne postaje ZRC SAZU 3 Dostop do izbranih člankov 23372077
Izvir 40 Dostop do izbranih člankov 37190656
Izzivi managementu 13 Dostop do celotnega besedila: od 2009, letnik 1, številka 1 do 2015, letnik 7, številka 1 243369472
Jadranka 36 Dostop do celotnega besedila: od 1921, letnik 1, številka 1 do 1923, letnik 3, številka 9 42417921
Jadranska zarja 20 Dostop do celotnega besedila: od 1869, letnik 1, številka 1 do 1870, letnik 1, številka 9 2196083
Jadranski almanah 2 Dostop do izbranih člankov 1265779
Jadranski Slavjan 6 Dostop do celotnega besedila: od 1850, letnik 1, številka 1 do 1850, letnik 1, številka 6 2186099
Jahres-Bericht der philharmonischen Gesellscahft in Laibach 42
Jašubeg en Jered 38 Dostop do celotnega besedila: od 2008, letnik 1, številka 1 do 2016, letnik 9, številka 38 244730624
Javna tribuna - Delegatska priloga 2202 Dostop do izbranih člankov 36507904
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) 10061 Dostop do celotnega besedila: od 1966, letnik 6, številka 45 do 1990, letnik 27, številka 302 16061698
Javnost (Ljubljana) 444 Dostop do celotnega besedila: od 2006, letnik 13, številka 1 do 2014, letnik 21, suplement 40119808
Jeseniška straža 100 Dostop do celotnega besedila: od 1904, letnik 1, številka 1 do 1906, letnik 2, številka 9 115714304
Jezičnik 27 Dostop do izbranih člankov 28631553
Jezik in slovstvo 3495 Dostop do celotnega besedila: od 1955/1956, letnik 1, številka 1 do 2016, letnik 61, številka 2 746756
Jezikoslovni zapiski 548 Dostop do izbranih člankov 27991296
Jež (Ljubljana) 77 Dostop do celotnega besedila: od 1903, letnik 1, številka 11 do 1909, letnik 7, številka 9 1420915
Journal of energy technology 12 Dostop do celotnega besedila: od 2013, letnik 6, številka 1 do 2015, letnik 8, številka 4 243311360
Jug 7 Dostop do celotnega besedila: od 1901, letnik 1, številka 1 do 1901, letnik 1, številka 7 40947969
Jugoslavija 2
Jugoslavija (Ljubljana) 1212 Dostop do celotnega besedila: od 1918, letnik 1, številka 1 do 1922, letnik 5, številka 99 1285747
Jugoslovan (1917) 35 Dostop do celotnega besedila: od 1917, letnik 1, številka 1 do 1918, letnik 1, številka 9 35535105
Jugoslovan (1930) 714 Dostop do celotnega besedila: od 1930, letnik 1, številka 1 do 1931, letnik 2, številka 99 1320819
Jugoslovanski obrtnik 93 Dostop do celotnega besedila: od 1919, letnik 1, številka 1 do 1929, letnik 11, številka 2 230083328
Jugoslovanski učiteljiščnik 6 Dostop do izbranih člankov 15599413
Jugoslovenski obzor 71 Dostop do celotnega besedila: od 1929, letnik 1, številka 1 do 1939, letnik 11, številka 541 275405056
Jugoslovenski sokol (1924) 24 Dostop do celotnega besedila: od 1924, letnik 1, številka 1 do 1927, letnik 3, številka 1 1780339
Jurij baron Vega in njegov čas 15 Dostop do izbranih člankov 229151232
Jutro (1910) 798 Dostop do celotnega besedila: od 1910, letnik 1, številka 1 do 1912, letnik 3, številka 9 40232705
Jutro (Ljubljana) 8112 Dostop do celotnega besedila: od 1920, letnik 1, številka 1 do 1945, letnik 25, številka 99p 38776321
Jutro (Ljubljana. 1931-1943) 947 Dostop do celotnega besedila: od 1931, letnik 12, številka 101a do 1943, letnik 23, številka 99a 115645184
Kakovostna starost 118 Dostop do celotnega besedila: od 2009, letnik 12, številka 1 do 2013, letnik 16, številka 4 80120320
Kamničan (1905) 82 Dostop do celotnega besedila: od 1905, letnik 1, številka 1 do 1931, letnik 1, številka 1 1291635
Kamničan (1919) 1 Dostop do celotnega besedila: od 1919, letnik 1, številka 1 do 1919, letnik 1, številka 1 269127168
Kamničan (1935) 2 Dostop do izbranih člankov 243864832
Kamničan (1939) 1 Dostop do celotnega besedila: od 1939, letnik 1, številka 1 do 1939, letnik 1, številka 1 1548147
Kamničanka 22 Dostop do celotnega besedila: od 2016, letnik 1, številka 1 do 2016, letnik 1, številka 9 287992832
Kamniški občan 863 Dostop do celotnega besedila: od 1962, letnik 1, številka 1 do 2015, letnik 54, številka 9 16041474
Kamniški občan 863 Dostop do celotnega besedila: od 1962, letnik 1, številka 1 do 2015, letnik 54, številka 9 16041474
Kamniški zbornik 21 Dostop do izbranih člankov 31001089
Kaplje (Idrija) 366 Dostop do celotnega besedila: od 1966, letnik 66, številka (1966) do 1992, letnik 92, (1992) 32293889
Karawanken Bote (Slovenska izd.) 367 Dostop do izbranih člankov 512507946
Katoliški glas 2363 Dostop do celotnega besedila: od 1949, letnik 1, številka 1 do 1995, letnik 47, številka 9 29268993
Katoliški obzornik 50 Dostop do celotnega besedila: od 1897, letnik 1, številka 1 do 1906, letnik 10, številka 4 4683011
Kažipot (Rijeka) 71 Dostop do celotnega besedila: od 2005, letnik 1, številka 1 do 2011, letnik 7, številka 79/80 10539085
Kemija v šoli in družbi 24 Dostop do izbranih člankov 1536616131
Kemija v šoli in družbi 24 Dostop do izbranih člankov 278930176
Keria (Ljubljana) 75 Dostop do celotnega besedila: od 2006, letnik 8, številka 1 do 2008, letnik 10, številka 2 99551488
Kinesiologia Slovenica 13 Dostop do izbranih člankov 30681856
Kino (Ljubljana) 4
Klasje (Ivančna Gorica) 143 Dostop do celotnega besedila: od 1995, letnik 1, številka 10 do 2015, letnik 21, številka 3 65068544
Klik (Ljubljana) 89 Dostop do izbranih člankov 80058112
Klin (Ljubljana) 10 Dostop do celotnega besedila: od 2013, letnik 13, številka 3 do 2016, letnik 15, številka 3 116195840
Klubske novice 4 Dostop do izbranih člankov 50178048
Kmečka moč 16 Dostop do celotnega besedila: od 1927, letnik 1, številka 1 do 1927, letnik 1, številka 9 233784576
Kmečki glas (Gorica) 2
Kmetijske in rokodelske novice 36564 Dostop do celotnega besedila: od 1843, letnik 1, številka 1 do 1902, letnik 60, številka 9 29753089
Kmetovalec 1296 Dostop do celotnega besedila: od 1884, letnik 1, številka 1 do 1944, letnik 61, številka 5/6 6031876
Kmetovalec (Gorica) 6
Kmetski list 1144 Dostop do celotnega besedila: od 1919, letnik 1, številka 1 do 1941, letnik 23, številka 9 41463041
Kmetski prijatel 27 Dostop do celotnega besedila: od 1882, letnik 1, številka 1 do 1883, letnik 2, številka 9 491123
Književnost (1932) 31 Dostop do celotnega besedila: od 1932/1933, letnik 1, številka 10 do 1935, letnik 3, številka 8/9 40233985
Knjižnica 2480 Dostop do celotnega besedila: od 1958, letnik 2, številka 1/4 do 2016, letnik 60, številka 2/3 331277
Koledar - Goriška mohorjeva družba 79 Dostop do izbranih člankov 30829569
Koledar Cankarjeve družbe 12 Dostop do celotnega besedila: od 1930, letnik 1, številka 1 do 1941, letnik 12, številka 1 33385217
Koledar Družbe sv. Mohorja (Celovec) 83 Dostop do izbranih člankov 67669248
Koledar Goriške matice 22
Koledar Mohorjeve družbe (Celje) 15 Dostop do izbranih člankov 31103489
Koledar Obrambne družbe sv. Cirila in Metoda 5 Dostop do izbranih člankov 38357761
Koledar Osvobodilne fronte Slovenije 3 Dostop do celotnega besedila: od 1946, letnik 1, številka 1 do 1948, letnik 3, številka 1 38373633
Koledar Šolske družbe sv. Cirila in Metoda 32 Dostop do izbranih člankov 5598541
Koledarček Družbe svetega Mohora 12 Dostop do izbranih člankov 31104001
Komunist - Zveza komunistov Slovenije 1677 Dostop do celotnega besedila: od 1957, letnik 15, številka 1 do 1989, letnik 47, številka 9 16226050
Koncertni list Slovenske filharmonije 430
Kopitarjev glas 114 Dostop do izbranih člankov 105777152
Korenine 2 Dostop do izbranih člankov 41692672
Korošec 117 Dostop do celotnega besedila: od 1919, letnik 1, številka 1 do 1920, letnik 2, številka 9 3992884
Koroška domovina 12 Dostop do celotnega besedila: od 1930, letnik 11, številka 14 do 1932, letnik 13, številka 30 4229684
Koroški fužinar 192 Dostop do celotnega besedila: od 1951, letnik 1, številka 1/2 do 2007, letnik 57, številka 1/2 2066948
Koroški klic 2 Dostop do celotnega besedila: od 1937, letnik 1, številka 1 do 1937, letnik 1, številka 2 3944244
Koroško Korošcem 37 Dostop do celotnega besedila: od 1919, letnik 2, številka 8 do 1920, letnik 2, številka 55 3992628
Kostanjeviške novice 30 Dostop do izbranih člankov 100676352
Kovine zlitine tehnologije 756 Dostop do celotnega besedila: od 1992, letnik 26, številka 1/2 do 1997, letnik 31, posebna številka 31742209
KPK vestnik 39 Dostop do izbranih člankov 259148288
Krajan (Ilirska Bistrica) 21 Dostop do celotnega besedila: od 1980, letnik 1, številka 1 do 1986, letnik 7, številka 21 69677056
Krajevni informator (Rovte) 17 Dostop do celotnega besedila: od 1988, letnik 1, številka 1 do 2013, letnik 23, številka 17 213384960
Krajnska čbelica 5 Dostop do izbranih člankov 231908096
Kranjski zvon (Kranj) 139 Dostop do izbranih člankov 4645686
Kres (Celovec) 70 Dostop do celotnega besedila: od 1881, letnik 1, številka 1 do 1886, letnik 6, kazalo 31685889
Kres (Ljubljana) 14 Dostop do celotnega besedila: od 1922, letnik 1, številka 1 do 1923, letnik 2, številka 4 4688387
Kres: Glasilo slovenskih fantov 156 Dostop do celotnega besedila: od 1930, letnik 1, številka 1 do 1941, letnik 12, številka 6 4688131
Kritika (1925-1927) 16 Dostop do celotnega besedila: od 1926, letnik 1, številka 1 do 1927, letnik 2, številka 5 1274995
Križ (Ljubljana) 11 Dostop do celotnega besedila: od 1928, letnik 1, številka 1 do 1930, letnik 3, številka 1 4688643
Križ na gori 22 Dostop do celotnega besedila: od 1925, letnik 1, številka 1/2 do 1927, letnik 3, številka 6/7a 4688899
Kronika (Ljubljana) 2116 Dostop do celotnega besedila: od 1953, letnik 1, številka 1 do 2014, letnik 62, številka 3 8221696
Kronika slovenskih mest 472 Dostop do celotnega besedila: od 1934, letnik 1, številka 1 do 1940, letnik 7, kazalo 4689155
Kurent (1918) 27 Dostop do celotnega besedila: od 1918, letnik 1, številka 1 do 1919, letnik 2, številka 7 41473537
Kurir 2
Kvadrati (Maribor) 46
Kvartum 4
L`Istria popolare 3
L`Unione 167
L´Istria 362
L´Istria redenta 21
La gazzetta del Governo militare alleato 85 Dostop do celotnega besedila: od 1945, letnik 1, številka 3 do 1947, letnik 2, številka 9 224307712
La giovane Istria 3
La nuova aurora 1
La provincia dell`Istria 681
La risposta 3
La Scolta 1
La Sveglia: giornale economico-politico 7
LAHA (Online ed.) 6 Dostop do izbranih člankov 253098240
Laibacher Kneipzeitung 2 Dostop do celotnega besedila: od 1893/1894, letnik 1, številka 1 do 1894/1895, letnik 2, številka 1 102630656
Laibacher Tagblatt 3585 Dostop do izbranih člankov 1165683
Laibacher Wochenblatt 302 Dostop do izbranih člankov 1260403
Laibacher Wochenblatt (1880) 673 Dostop do izbranih člankov 4960371
Laibacher Zeitung 24912 Dostop do izbranih člankov 8641074
Le vie dell Istria 1
Les (Ljubljana) 458 Dostop do celotnega besedila: od 1998, letnik 50, številka 1/2 do 2012, letnik 64, posebna številka 13940224
Letno poročilo (Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik) 1 Dostop do izbranih člankov 214539008
Letno poročilo (SID banka) 10 Dostop do izbranih člankov 284541952
Letno poročilo (UniCredit banka Slovenija) 8 Dostop do izbranih člankov 283839744
Letno poročilo Centra za varnejši internet 3 Dostop do izbranih člankov 272871936
Letno poročilo Informacijskega pooblaščenca 2 Dostop do izbranih člankov 232891904
Letno poročilo KPK 11 Dostop do izbranih člankov 1013473
Letno poročilo Nacionalnega inštituta za javno zdravje 7 Dostop do izbranih člankov 284813568
Letno poročilo Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani 35 Dostop do izbranih člankov 63531520
Letno poročilo Vincencijeve družbe v Ljubljani 1
Letopis ljubljanske nadškofije 110
Letopis Matice Slovenske 40 Dostop do izbranih člankov 32712449
Letopis narodne čitalnice v Ljubljani 40 Dostop do izbranih člankov 2495860
Letopis Slovenske akademije znanosti in umetnosti 66 Dostop do izbranih člankov 340237
Linguistica (Ljubljana) 636 Dostop do celotnega besedila: od 1955, letnik 1, številka 1 do 2014, letnik 54, številka 1 16075264
List (Šoštanj) 241
Listi 68 Dostop do celotnega besedila: od 1970, letnik 1, številka 1 do 1987, letnik 16, številka 68 41196800
Liter jezika 8 Dostop do celotnega besedila: od 2010, letnik 1, številka 1 do 2014, letnik 5, številka 8 254065408
Literatura (Ljubljana) 1598 Dostop do celotnega besedila: od 1989, letnik 1, številka 1 do 2013, letnik 25, številka 267 3468546
Livarski vestnik 10 Dostop do celotnega besedila: od 2014, letnik 61, številka 3 do 2016, letnik 63, številka 4 2616322
Lives journal 8 Dostop do izbranih člankov 249386752
Ljubljanska mladina 15 Dostop do celotnega besedila: od 1942, letnik 1, številka 1 do 1943, letnik 1, številka 9 237517312
Ljubljanski borec 1
Ljubljanski časnik 301 Dostop do celotnega besedila: od 1850, letnik 1, številka 1 do 1851, letnik 2, številka 99 38796801
Ljubljanski list 550 Dostop do celotnega besedila: od 1884, letnik 1, številka 1 do 1885, letnik 2, številka 99 1375603
Ljubljanski škofijski list 699 Dostop do izbranih člankov 38379777
Ljubljanski zvon 11965 Dostop do celotnega besedila: od 1881, letnik 1, številka 1 do 1941, letnik 61, številka 2 30001665
Ljudska pravica 6058
Ljudski glas 59 Dostop do celotnega besedila: od 1882, letnik 1, številka 1 do 1885, letnik 4, številka 1 2196595
Ljudski glas (1935) 3 Dostop do celotnega besedila: od 1935, letnik 1, številka 3 do 1935, letnik 1, številka 5 2517619
Ljudski pravnik (Ljubljana) 380
Logaške novice 606 Dostop do celotnega besedila: od 2016, letnik 47, številka 10 do 2016, letnik 47, številka 9 285230592
Lojzetov konjiček 18 Dostop do izbranih člankov 252099328
Loški razgledi 2545 Dostop do celotnega besedila: od 1954, letnik 1, številka 1 do 2013, letnik 60, številka 1 7211522
Lublanske novize Jann. Fridr. Egerja 277 Dostop do celotnega besedila: od 1797, letnik 1, številka 1 do 1800, letnik 4, številka 9 116274688
Luč (Ljubljana) 86 Dostop do izbranih člankov 4689667
Luč: poljudno-znanstveni zbornik 11 Dostop do izbranih člankov 38382081
Lučka z neba 48 Dostop do celotnega besedila: od 1931, letnik 1, številka 1 do 1935, letnik 5, številka 9 40497665
Luški glasnik 25 Dostop do celotnega besedila: od 1989, letnik 20, številka 1 do 1997, letnik 27, številka 5 18755586
Mali list 287 Dostop do celotnega besedila: od 1923, letnik 1, številka 1 do 1929, letnik 7, številka 3 9140530
Mali novičar: priloga Novemu listu 2 Dostop do celotnega besedila: od 1903, letnik 5, številka 192 do 1903, letnik 5, številka 193 9018674
Mali rijtar 44 Dostop do celotnega besedila: od 2003, letnik 1, številka 1-2 do 2014, letnik 12, številka 46 125094400
Mali trgovec 103 Dostop do celotnega besedila: od 1929, letnik 1, številka 1 do 1931, letnik 3, številka 9 234633728
Management (Spletna izd.) 72 Dostop do celotnega besedila: od 2012, letnik 7, številka 1 do 2014, letnik 9, številka 4 224377600
Management (Tiskana izd.) 136 Dostop do celotnega besedila: od 2006, letnik 1, številka 1 do 2011, letnik 6, številka 4 224377088
Management in prodaja 3 Dostop do izbranih člankov 250755328
Managing global transitions 172 Dostop do celotnega besedila: od 2003, letnik 1, številka 1 do 2011, letnik 9, številka 4 123432192
Managing global transitions (Online ed.) 63 Dostop do celotnega besedila: od 2012, letnik 10, številka 1 do 2015, letnik 13, številka 1 230019072
Marburger Zeitung 14930 Dostop do celotnega besedila: od 1862, letnik 1, številka 1 do 1945, letnik 85, številka 99 45668609
Mariborski delavec 459 Dostop do celotnega besedila: od 1918, letnik 1, številka 11 do 1920, letnik 3, številka 99 38694145
Mariborski večernik Jutra 4126 Dostop do celotnega besedila: od 1927, letnik 8, številka 1 do 1941, letnik 15, številka 9 1373555
Marijikin ograček 96 Dostop do celotnega besedila: od 1932, letnik 1, številka 1 do 1940, letnik 9, številka 9 6603779
Marijin list 248 Dostop do celotnega besedila: od 1914/1915, letnik 10/11, številka 12/1 do 1941, letnik 37, številka 4 466999
Maska (Ljubljana) 3 Dostop do celotnega besedila: od 2012, letnik 27, številka 145/146 do 2012, letnik 27, številka 149/150 29472512
Matajur 495 Dostop do celotnega besedila: od 1950, letnik 1, številka 1 do 1973, letnik 24, številka 9 57165
Matajur (1943) 5
Materiali in tehnologije 1206 Dostop do izbranih člankov 106193664
Mati in gospodinja 186 Dostop do celotnega besedila: od 1926, letnik 1, številka 1 do 1933, letnik 46, številka 9 484467
Meddobje (Entresiglo) 124 Dostop do celotnega besedila: od 1954, letnik 1, številka 1/2 do 2010, letnik 44, številka 1/2 26587649
Medicinski razgledi 802 Dostop do celotnega besedila: od 2009, letnik 48, številka 1/2 do 2015, letnik 54, številka 4 3390978
Medijska vzgoja in produkcija 4 Dostop do izbranih člankov 282611200
Mednarodna revija za javno upravo 12 Dostop do celotnega besedila: od 2013, letnik 11, številka 1 do 2015, letnik 13, številka 2 266103552
Mehanotehnika 24 Dostop do celotnega besedila: od 1977, letnik 1, številka 1 do 1983, letnik 7, številka 4 32282369
Melaminove novice 5 Dostop do celotnega besedila: od 2009, letnik 9, številka 34 do 2010, letnik 10, številka 41 108927744
Mengšan 247 Dostop do celotnega besedila: od 2016, letnik 23, številka 10 do 2016, letnik 23, številka 9 284650752
Mentor (Ljubljana. 1908) 235 Dostop do celotnega besedila: od 1909/1910, letnik 2, številka 1 do 1940/1941, letnik 28, številka 8/9/10 33013505
Metal: interni informativni časopis 25 Dostop do celotnega besedila: od 2001, letnik 1, številka 1 do 2007, letnik 7, številka 25 5317940
Metodološki zvezki 149 Dostop do izbranih člankov 215795712
Mi mladi borci 240 Dostop do celotnega besedila: od 1936, letnik 1, številka 1 do 1941, letnik 5, številka 30 4701187
Misel in delo 58 Dostop do celotnega besedila: od 1934, letnik 1, številka 1/2 do 1941, letnik 7, številka 2/3 31269889
Misli (Kew) 643 Dostop do celotnega besedila: od 1953, letnik 2, številka 2 do 2016, letnik 65, številka 3 29789441
Mittheilungen aus dem Gebiete der Statistik 83 Dostop do celotnega besedila: od 1852, letnik 1, številka 1 do 1874, letnik 20, številka 6 276535552
Mittheilungen des Musealvereines für Krain 4 Dostop do izbranih člankov 1206387
Mlada Koroška 36
Mlada pota (Ljubljana) 9 Dostop do celotnega besedila: od 1935, letnik 1, številka 1 do 1936, letnik 2, številka 6 235239936
Mlada svoboda (Trst) 2 Dostop do izbranih člankov 5445612
Mlade sile 1
Mladi borec 2
Mladi junak 1
Mladi kovači 1
Mladi plamen (1930) 33 Dostop do celotnega besedila: od 1931, letnik 3, številka 10 do 1934, letnik 6, številka 5/7 4690435
Mladi planinec 46 Dostop do izbranih člankov 70466560
Mladi Prekmurec 22 Dostop do izbranih člankov 44513281
Mladi tovariš 1
Mladika (Gorica) 279 Dostop do celotnega besedila: od 1920, letnik 1, številka 1 do 1941, letnik 22, številka 4 33013249
Mladina (1924) 22 Dostop do celotnega besedila: od 1924/1925, letnik 1, številka 1 do 1927/1928, letnik 4, številka 2 6196557
Mlado Jutro 520 Dostop do izbranih člankov 12846226
Modra ptica 143 Dostop do celotnega besedila: od 1930, letnik 1, številka 1 do 1941, letnik 12, številka 5 4690691
Mohorjev koledar 40 Dostop do izbranih člankov 14980352
Moj dom (Ljubljana) 24
Moj planet 33
Moje zdravje 26
Monitor (Ljubljana) 26 Dostop do celotnega besedila: od 2013, letnik 22, številka 1 do 2015, letnik 25, številka 4 28012800
Monitor ISH 300 Dostop do celotnega besedila: od 2001, letnik 3, številka 1/2 do 2014, letnik 16, številka 2 114155776
Morski vovk 1 Dostop do celotnega besedila: od 1902, letnik 1, številka 1 do 1902, letnik 1, številka 1 1087603
Mörszka krajina 228 Dostop do celotnega besedila: od 1922, letnik 1, številka 1 do 1927, letnik 6, številka 9 4903731
Most (Trst) 50 Dostop do celotnega besedila: od 1964, letnik 1, številka 1 do 1992, letnik 25, številka 79-80 29251073
Mostiščar 66 Dostop do celotnega besedila: od 2016, letnik 22, številka 3 do 2016, letnik 22, številka 9 284851968
Mostovi (Ljubljana) 2 Dostop do celotnega besedila: od 2007/2008, letnik 41, številka 1/2 do 2009/2010, letnik 42, številka 1/2 16314882
Muravidék (Murska Sobota) 251 Dostop do celotnega besedila: od 1927, letnik 6, številka 20 do 1932, letnik 11, številka 9 4904243
Murska krajina 464 Dostop do celotnega besedila: od 1932, letnik 1, številka 1 do 1941, letnik 10, številka 9 29983489
Muzejski časopis 72 Dostop do celotnega besedila: od 1991, letnik 1, številka 1 do 2014, letnik 24, številka 2 6920246
Muzikološki zbornik 644 Dostop do izbranih člankov 16404226
Na mejah 84 Dostop do celotnega besedila: od 1936, letnik 1, številka 1 do 1939, letnik 4, številka 9 235310848
Na svoji zemlji 9 Dostop do celotnega besedila: od 2013, letnik 13, številka 3 do 2016, letnik 16, številka 2 2716593
Na temeljih preteklosti snujemo prihodnost 20 Dostop do izbranih člankov 44307969
Najszvetejsega Szrca Jezusovoga veliki kalendar 41 Dostop do izbranih člankov 34879233
Namig 4
Napredna misel 10 Dostop do celotnega besedila: od 1912, letnik 1, številka 1 do 1914, letnik 2, številka 4 488307
Naprej 8 Dostop do celotnega besedila: od 1903, letnik 1, številka 10 do 1903, letnik 1, številka 9 1277555
Naprej (1943) 1
Naprej (glasilo JSDS) 2158 Dostop do celotnega besedila: od 1917, letnik 1, številka 1 do 1928, letnik 12, številka 9 1365363
Naprej (Ljubljana) 78 Dostop do celotnega besedila: od 1863, letnik 1, številka 1 do 1863, letnik 1, številka 9 116304128
Narobe 26 Dostop do celotnega besedila: od 2007, letnik 1, številka 1 do 2014, letnik 7, številka 29/30 231877120
Narodna sloga 351 Dostop do celotnega besedila: od 1931, letnik 1, številka 1 do 1932, letnik 2, številka 9/11 39224577
Narodni delavec 2
Narodni dnevnik 596 Dostop do celotnega besedila: od 1909, letnik 1, številka 1 do 1910, letnik 2, številka 99 3773493
Narodni dnevnik (Ljubljana, 1924) 1183 Dostop do celotnega besedila: od 1923, letnik 1, številka 1 do 1928, letnik 5, številka 9 1374579
Národni koledar in letopis Matice Slovenske 45 Dostop do celotnega besedila: od 1867, letnik 1, številka 1 do 1973, letnik 5, številka 1 32796673
Narodni list (Celje) 410 Dostop do celotnega besedila: od 1906, letnik 1, številka 1 do 1914, letnik 9, številka 9 33016065
Narodni socijalist 20 Dostop do celotnega besedila: od 1911, letnik 1, številka 1 do 1911, letnik 1, številka 9 228911616
Narodni socijalist (1919) 24 Dostop do celotnega besedila: od 1919, letnik 1, številka 1 do 1919, letnik 1, številka 9 230082304
Naš borjač 6
Naš čas 2097 Dostop do izbranih člankov 244037376
Naš časopis 380 Dostop do celotnega besedila: od 1973, letnik 1, številka 1 do 2016, letnik 43, številka 438 16013314
Naš čolnič 72 Dostop do celotnega besedila: od 1923, letnik 1, številka 1 do 1929, letnik 7, številka 1 487027
Naš dom (Ljubljana) 64 Dostop do celotnega besedila: od 1935, letnik 13, številka 1 do 1941, letnik 19, številka 3 122571264
Naš glas 1
Naš glas (1925-1928) 35
Naš glas (Droga Kolinska) 263 Dostop do celotnega besedila: od 1960, letnik 2, številka 4 do 2004, letnik 46, številka 8/9 30273792
Naš glas (Krško) 367 Dostop do celotnega besedila: od 1980, letnik 1, številka 1 do 1997, letnik 18, številka 9 18842370
Naš kmečki dom 68
Naš korak 1
Naš kraj (Dobrepolje) 238 Dostop do celotnega besedila: od 1996, letnik 2, številka 1 do 2016, letnik 22, številka 4 61404416
Naš pohod 1
Naš rod 142 Dostop do celotnega besedila: od 1929/1930, letnik 1, številka 1 do 1943/1944, letnik 15, številka 9 31658753
Naš stik 158 Dostop do izbranih člankov 30679552
Naša borba 2
Naša gospodinja 47 Dostop do izbranih člankov 33017089
Naša komuna - delegatska priloga 3254 Dostop do izbranih člankov 29637377
Naša komuna - delegatsko gradivo 525 Dostop do izbranih člankov 29637377
Naša komuna (Ljubljana) 9118 Dostop do celotnega besedila: od 1979, letnik 15, številka 1 do 1994, letnik 32, številka 8/9 16042498
Naša misel 56 Dostop do celotnega besedila: od 1935, letnik 1, številka 1 do 1940, letnik 5, številka 3 1346931
Naša misel (Zavod za slepo in slabovidno mladino) 6 Dostop do celotnega besedila: od 2009/2010, letnik 38, številka 1 do 2016, letnik 44, številka 1 32617217
Naša moč (1905) 741 Dostop do celotnega besedila: od 1905, letnik 1, številka 1 do 1922, letnik 16, številka 9 1368179
Naša skupnost (Grosuplje) 2752 Dostop do celotnega besedila: od 1983, letnik 9, številka 1 do 1991, letnik 17, oktober 18874114
Naša skupnost (Jugoslavija) 2293 Dostop do izbranih člankov 2549107
Naša skupnost (Ljubljana) 16864 Dostop do celotnega besedila: od 1971, letnik 12, številka 1 do 1994, letnik 35, številka 9 18874626
Naša sodobnost 2253 Dostop do celotnega besedila: od 1953, letnik 1, številka 1 do 1962, letnik 10, številka 8/9 34218752
Naša straža 166 Dostop do celotnega besedila: od 1925, letnik 1, številka 1 do 1926, letnik 2, številka 9 115683328
Naša vez 1 Dostop do izbranih člankov 104745984
Naša volja 80 Dostop do celotnega besedila: od 1935, letnik 1, številka 1 do 1941, letnik 6, posebna številka 235224320
Naša Zvezda (1931) 171 Dostop do celotnega besedila: od 1932, letnik 1, številka 1 do 1944, letnik 13, številka 9/10 33999105
Naše delo (Celje) 37 Dostop do celotnega besedila: od 1946, letnik 1, številka 1 do 1946, letnik 1, številka 9 9289525
Naše delo (Laško) 80 Dostop do celotnega besedila: od 1967, letnik 1, številka 1 do 1982, letnik 13, številka 1 66479616
Naše delo (Ptuj) 1883 Dostop do celotnega besedila: od 1948, letnik 1, številka 1 do 1950, letnik 3, številka 9 29706241
Naše gospodarstvo 257 Dostop do celotnega besedila: od 2006, letnik 52, številka 1/2 do 2016, letnik 62, številka 3 751364
Naše novice od Vrbe do Planice 2 Dostop do celotnega besedila: od 1998, letnik 1, številka 1 do 2000, letnik 10, številka 1 80238080
Naše novine - slovenske strani 94
Naše slike 26 Dostop do celotnega besedila: od 1867, letnik 1, številka 1 do 1941, letnik 75, številka 9 4702211
Naše veselje 47 Dostop do celotnega besedila: od 1934, letnik 1, številka 1 do 1937, letnik 4, številka 9 125981952
Naši problemi 8
Naši zapiski 142 Dostop do celotnega besedila: od 1902/1903, letnik 1, številka 1 do 1922, letnik 14, številka 8/9/10 42015745
National geographic (Ljubljana) 48
National statistics in Slovenia. Annual report 1 Dostop do izbranih člankov 229756928
Natura Sloveniae 204 Dostop do celotnega besedila: od 1999, letnik 1, številka 1 do 2016, letnik 18, številka 1 102784768
Nedeljski dnevnik 52
Nedelo (Ljubljana) 122 Dostop do celotnega besedila: od 2014, letnik 20, številka 35 do 2016, letnik 22, številka 9 53709568
Neodvisnost 42 Dostop do celotnega besedila: od 1936, letnik 1, številka 1 do 1937, letnik 2, številka 9 235372032
Neskončnost 15 Dostop do celotnega besedila: od 2006, letnik 1, številka 0 do 2013, letnik 5, številka 14 226845952
Nevtepeno poprijéta Devica Marija 116 Dostop do celotnega besedila: od 1904, letnik 1, številka 1 do 1914, letnik 10, številka 9 4894259
Newsletters 12 Dostop do celotnega besedila: od 2008, letnik 4, številka 4 do 2012, letnik 11, številka 9 219432704
Neželeni učinki pridruženi cepljenju v Sloveniji 4 Dostop do izbranih člankov 285184000
Nika (Ljubljana) 49
Njiva (Ljubljana) 21 Dostop do celotnega besedila: od 1921, letnik 1, številka 1/2 do 1922, letnik 2, številka 8/9 1274227
Notarski vestnik (1925-1927) 49 Dostop do izbranih člankov 1737843
Notranjec 7 Dostop do celotnega besedila: od 1905, letnik 1, številka 16 do 1906, letnik 2, številka 7 635507
Nova delavska enotnost 76
Nova doba 137 Dostop do celotnega besedila: od 1907, letnik 1, številka 1 do 1908, letnik 2, številka 9 1314675
Nova doba (Celje) 2363 Dostop do izbranih člankov 17971458
Nova doba (Cleveland) 964 Dostop do celotnega besedila: od 1927, letnik 3, številka 1 do 1945, letnik 21, številka 9 233364992
Nova doba: l´era nuova 2 Dostop do celotnega besedila: od 1923, letnik 2, številka 27 do 1924, letnik 3, številka 42 9085234
Nova domovina 322 Dostop do celotnega besedila: od 1899, letnik 1, številka 1 do 1907, letnik 9, številka 99 1374323
Nova muzika 160 Dostop do celotnega besedila: od 1928, letnik 1, številka 1 do 1929, letnik 2, številka 6 109072128
Nova pot (Celje) 22 Dostop do celotnega besedila: od 1945, letnik 1, številka 1 do 1945, letnik 1, številka 9 58552576
Nova pravda 433 Dostop do celotnega besedila: od 1920, letnik 1, številka 1 do 1927, letnik 7, številka 9 1445235
Nova pravda (1937) 189 Dostop do celotnega besedila: od 1937, letnik 1, številka 1 do 1941, letnik 5, številka 9 528499
Nova Soča 60 Dostop do celotnega besedila: od 1889, letnik 1, številka 5 do 1892, letnik 4, številka 9 217730048
Novi akordi 1647 Dostop do celotnega besedila: od 1901, letnik 1, številka 1 do 1914, letnik 13, številka 5 491891
Novi čas (1945) 19 Dostop do celotnega besedila: od 1945, letnik 1, številka 1 do 1945, letnik 1, številka 9 1489011
Novi čas (Gorica) 102 Dostop do celotnega besedila: od 1911, letnik 2, številka 5 do 1915, letnik 6, številka 9 9003314
Novi čas (Ljubljana) 463 Dostop do celotnega besedila: od 1921, letnik 1, številka 1 do 1922, letnik 2, številka 99 38801153
Novi glas 922 Dostop do celotnega besedila: od 1996, letnik 1, številka 1 do 2014, letnik 19, številka 9 38622465
Novi list 1988 Dostop do celotnega besedila: od 1955, letnik 4, številka 33 do 1995, letnik 43, številka 1995 29256193
Novi list (1899-1908) 4 Dostop do celotnega besedila: od 1902, letnik 4, številka 148 do 1903, letnik 5, številka 197 644979
Novi list (Buenos Aires) 158 Dostop do celotnega besedila: od 1933, letnik 1, številka 1 do 1936, letnik 4, številka 158 1447027
Novi Matajur 1743 Dostop do celotnega besedila: od 1974, letnik 1, številka 1 do 2015, letnik 42, številka 9 29265409
Novi rod 66 Dostop do celotnega besedila: od 1921, letnik 1, številka 1 do 1925/1926, letnik 6, številka 9 575603
Novi svet (Ljubljana) 1192
Novi tednik 1065 Dostop do celotnega besedila: od 1968, letnik 22, številka 46 do 1989, letnik 43, številka 9 16019714
Novi tednik NT in RC 1766 Dostop do celotnega besedila: od 1989, letnik 43, številka 52 do 2016, letnik 71, številka 9 19594498
Novi zapiski 9 Dostop do celotnega besedila: od 1922, letnik 1, številka 1 do 1922, letnik 1, številka 9/10 1280371
Novi zvon 31 Dostop do celotnega besedila: od 2012, letnik 1, številka 1 do 2015, letnik 4, številka 1 269954816
Novice 11 Dostop do celotnega besedila: od 1924, letnik 1, številka 25 do 1927, letnik 4, številka 9 9084466
Novice = Bulletin 100 Dostop do izbranih člankov 245213696
Novice iz Moravške doline 164 Dostop do celotnega besedila: od 1999, letnik 0, številka kazalo do 2016, letnik 17, številka 5 105361408
Novice iz Moravške doline 164 Dostop do celotnega besedila: od 1999, letnik 0, številka kazalo do 2016, letnik 17, številka 5 105361408
Novice v slikah 44 Dostop do izbranih člankov 4700675
Novice za zdravje 1 Dostop do izbranih člankov 264965632
Novičar: večerno izdanje Edinosti 1 Dostop do celotnega besedila: od 1893, letnik 18, številka 88b do 1893, letnik 18, številka 88b 219449600
Novičke (English print ed.) 18 Dostop do izbranih člankov 64814848
Novičke (Slovenska tiskana izd.) 68 Dostop do izbranih člankov 31848449
Novine (Murska Sobota) 820
Novo glasilo delniške družbe LIP Bled 29 Dostop do celotnega besedila: od 2002, letnik 1, številka 2 do 2007, letnik 6, številka 30 120009216
Ob Soči 2
Občasnik ZZZS. Novice & obvestila 3 Dostop do celotnega besedila: od 2012, letnik 20, številka 1 do 2015, letnik 23, številka 1 59572992
Občina Beltinci 11 Dostop do celotnega besedila: od 1998, letnik 1, številka 1 do 2002, letnik 1, številka 11 112812800
Občinska uprava 21 Dostop do celotnega besedila: od 1922, letnik 1, številka 1 do 1923, letnik 2, številka 9 38819841
Občinska uprava (1905) 210 Dostop do celotnega besedila: od 1905, letnik 1, številka 1 do 1917, letnik 11, številka 9 2504307
Občinski poročevalec (Domžale) 506 Dostop do celotnega besedila: od 1962, letnik 1, številka 1 do 1991, letnik 30, številka 5 16019970
Obrtni vestnik 531 Dostop do celotnega besedila: od 1914, letnik 1, številka 1 do 1941, letnik 24, številka 7/8 9012786
Obrtniški glasnik 25 Dostop do celotnega besedila: od 1932, letnik 3, številka 1 do 1939, letnik 6, številka 7/10 1747571
Obvestila (Slovenj Gradec) 25
Obvestila Republiške matične službe - Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani 57 Dostop do celotnega besedila: od 1968, letnik 1, številka 1 do 1990, letnik 21, številka 1/2 16166402
Obzorja (Maribor) 26 Dostop do celotnega besedila: od 1938, letnik 1, številka 1/2 do 1940, letnik 3, številka 9/10 40326913
Obzornik za matematiko in fiziko 66 Dostop do celotnega besedila: od 2013, letnik 60, številka 1 do 2014, letnik 61, številka 6 753412
Obzornik zdravstvene nege 702 Dostop do celotnega besedila: od 2006, letnik 40, številka 1 do 2016, letnik 50, številka 4 39433728
Oddih 5
Odmev iz Afrike 390 Dostop do celotnega besedila: od 1904, letnik 1, številka 1 do 1943, letnik 40, številka 9/10 4691715
Odmevi (Ljubljana) 9 Dostop do celotnega besedila: od 1929, letnik 1, številka 1 do 1933, letnik 2, številka 4 40327937
Odprta kuhinja 122 Dostop do celotnega besedila: od 2014, letnik 8, številka 35 do 2016, letnik 10, številka 9 14064697
Odsev (Trzin) 226 Dostop do celotnega besedila: od 2015, letnik 22, številka 10 do 2016, letnik 23, številka 9 279810560
Official gazette 238 Dostop do celotnega besedila: od 1947, letnik 1, številka 1 do 1954, letnik 7, številka 9 224336896
Offizieller Telegraph 180 Dostop do izbranih člankov 87338240
Okno (Ljubljana) 40 Dostop do celotnega besedila: od 2016, letnik 30, številka 1 do 2016, letnik 30, številka 2 286213120
Omladina 4 Dostop do celotnega besedila: od 1929, letnik 1, številka 1 do 1930, letnik 1, številka 4 234636288
Omladina (1904) 89 Dostop do celotnega besedila: od 1905, letnik 1, številka 1 do 1914, letnik 10, številka 8/10 40212225
Ona (Ljubljana) 122 Dostop do celotnega besedila: od 2014, letnik 16, številka 35 do 2016, letnik 18, številka 9 38865152
Ona plus 31 Dostop do celotnega besedila: od 2014, letnik 4, številka 21 do 2016, letnik 6, številka 4 254921984
Organizacija (Kranj) 568 Dostop do celotnega besedila: od 2005, letnik 38, številka 10 do 2016, letnik 49, številka 4 610909
Organizacija znanja 7 Dostop do izbranih člankov 119251200
Orjuna 319 Dostop do celotnega besedila: od 1923, letnik 1, številka 1 do 1928, letnik 6, številka 9 1281651
Orlič 91 Dostop do celotnega besedila: od 1921, letnik 1, številka 1 do 1930, letnik 10, številka 5 4692227
Osa (1905) 60 Dostop do celotnega besedila: od 1905, letnik 1, številka 1 do 1906, letnik 2, številka 9 1372787
Osilniška dolina 18 Dostop do celotnega besedila: od 1994, letnik 1, številka 1 do 2002, letnik 8, številka 18 41841664
Otrok in knjiga 1113 Dostop do celotnega besedila: od 1972, letnik 1, številka 1 do 2014, letnik 41, številka 90 754692
Our story 24 Dostop do celotnega besedila: od 2011, letnik 1, številka 1 do 2016, letnik 6, številka 4 256955904
Pagine Istriane 104
Palček 8
Panonska polja 1 Dostop do celotnega besedila: od 2009, letnik 2, številka 4 do 2009, letnik 2, številka 4 2358664
Panorama 186 Dostop do izbranih člankov 55394304
Papir (Ljubljana) 10 Dostop do celotnega besedila: od 2011, letnik 39, številka 5 do 2014, letnik 42, številka 14 2605570
Partizan 2
Partizanski zdravstveni vestnik 8 Dostop do celotnega besedila: od 1944, letnik 1, številka 1 do 1945, letnik 1, številka 9-10 32893184
Pavliha (Canberra) 1
Pavliha: zabavljivo-šaljiv list 7 Dostop do celotnega besedila: od 1870, letnik 1, številka 1 do 1870, letnik 1, številka 7 1420659
Pedagoška obzorja 109
Pedagoški letnik 7 Dostop do izbranih člankov 119447296
Pedagoški letopis 18 Dostop do izbranih člankov 31230977
Pedagoški zbornik 4 Dostop do celotnega besedila: od 1921, letnik 19, številka 1 do 1925, letnik 22, številka 1 31232001
Pedagoški zbornik Slovenske šolske Matice 14 Dostop do celotnega besedila: od 1926, letnik 23, številka 1 do 1940, letnik 36, številka 1 31232257
Perspektive (Ljubljana) 36
Pertrattazioni della Dieta provinciale 14
Petkov teden 88
Pettauer Anzeiger 468
Pettauer Faschingmontag-Zeitung 1 Dostop do celotnega besedila: od 1897, letnik 1, številka 1 do 1897, letnik 1, številka 1 224113408
Pettauer Localanzeiger 10
Pettauer Wochenblatt 47
Pettauer Zeitung 670
Pevčeva pesmarica 16 Dostop do izbranih člankov 37608448
Pevec (Ljubljana) 82 Dostop do celotnega besedila: od 1921, letnik 1, številka 1/2 do 1937/1938, letnik 16, številka 1/4 37607168
Phainomena (Ljubljana) 765 Dostop do celotnega besedila: od 1992, letnik 1, številka 1 do 2016, letnik 25, številka 98/99 29705216
Pika na si 4 Dostop do izbranih člankov 273833216
Pilot RTV 52
Piramida (1936-1937) 9 Dostop do celotnega besedila: od 1936, letnik 1, številka 1 do 1937, letnik 1, številka 9 40332801
Piščalka za abstinente, pivce in pijance 16 Dostop do izbranih člankov 14226229
Planinski šaljivec 1 Dostop do izbranih člankov 270458368
Planinski vestnik 3363 Dostop do celotnega besedila: od 1895, letnik 1, številka 1 do 2015, letnik 115, Letno kazalo 11040258
Plus 50 21 Dostop do celotnega besedila: od 2014, letnik 2, številka 10 do 2016, letnik 4, številka 5 269129216
Po slovensko v besedi, glasbi in fotografiji 1 Dostop do izbranih člankov 277488384
Pod lipo 2 Dostop do celotnega besedila: od 1869, letnik 1, številka 1 do 1869, letnik 1, številka 2 157194752
Podatki o obveznem zdravstvenem zavarovanju 49 Dostop do celotnega besedila: od 2004, letnik 1, številka 1 do 2016, letnik 13, številka 4 273833728
Podjetje in delo 305
Podnebne spremembe in zdravje v Sloveniji 1 Dostop do izbranih člankov 285017856
Pogledi (Ljubljana) 36 Dostop do celotnega besedila: od 2014, letnik 5, številka 15 do 2016, letnik 7, številka 6 250351104
Pohod 228 Dostop do celotnega besedila: od 1932, letnik 1, številka 1 do 1937, letnik 6, številka 9 1341811
Polet 40 Dostop do celotnega besedila: od 2014, letnik 13, številka 35 do 2016, letnik 15, številka 5 3560091
Polet (Ljubljana, 1935) 8 Dostop do celotnega besedila: od 1935, letnik 10, številka 1 do 1936, letnik 11, številka 8 1378675
Polet fit 2
Poligrafi 10 Dostop do celotnega besedila: od 2011, letnik 16, številka 61/62 do 2014, letnik 19, številka 75/76 59336192
Politisches Blatt 33
Polžek 1 Dostop do izbranih člankov 269096960
Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji 106 Dostop do celotnega besedila: od 2006, letnik 1, številka 1 do 2014, letnik 9, številka 9 225521664
Pomladni glasi 10 Dostop do celotnega besedila: od 1891, letnik 1, številka 1 do 1900, letnik 10, številka 1 225605632
Ponedeljek (Ljubljana) 164 Dostop do celotnega besedila: od 1927, letnik 1, številka 1 do 1930, letnik 4, številka 9 1016691
Ponedeljski Slovenec 372 Dostop do celotnega besedila: od 1932, letnik 5, številka 1 do 1939, letnik 12, številka 3 115700736
Popotnik (1880-1941) 859 Dostop do celotnega besedila: od 1880, letnik 1, številka 1 do 1941, letnik 62, številka 5/7 4693251
Poraba alkohola in zdravstveni kazalniki tvegane in škodljive rabe alkohola 1 Dostop do izbranih člankov 284807168
Poraba ambulantno predpisanih zdravil v Sloveniji 2 Dostop do izbranih člankov 277819648
Poročilo deželnemu zboru (Trst) 3
Poročilo društva Glasbene matice v Ljubljani 34 Dostop do izbranih člankov 2952307
Poročilo o delu Združenja proti spolnemu zlorabljanju 1 Dostop do izbranih člankov 262960896
Poročilo o jedrski in radiološki varnosti v Sloveniji 1 Dostop do izbranih člankov 42199809
Poročilo o razvoju 14 Dostop do izbranih člankov 123752448
Poročilo o trajnostnem razvoju družbe Lek d.d. 2 Dostop do izbranih člankov 259451136
Poročilo o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v Republiki Sloveniji 13 Dostop do izbranih člankov 217016576
Portorožan 162 Dostop do celotnega besedila: od 1991, letnik 1, številka 10 do 2006, letnik 16, številka 9-10 35185920
Posavska straža 34 Dostop do celotnega besedila: od 1906, letnik 1, številka 1 do 1908, letnik 2, številka 1 646259
Posavski obzornik 181 Dostop do izbranih člankov 73053696
Pozdrav iz domovine 18 Dostop do celotnega besedila: od 1916, letnik 1, številka 1 do 1917, letnik 2, številka 8/9 2595443
Pravi Slovenec 26 Dostop do celotnega besedila: od 1849, letnik 1, številka 27 do 1849, letnik 1, številka 52 1717875
Pravi Slovenski poročevalec 3
Pravica 282 Dostop do celotnega besedila: od 1923, letnik 2, številka 1 do 1928, letnik 7, številka 9 1338483
Pravica (Buenos Aires) 20 Dostop do celotnega besedila: od 1945, letnik 1, številka 1 do 1946, letnik 1, številka 9 234995456
Pravni letopis 153 Dostop do izbranih člankov 243689472
Pravnik 87 Dostop do celotnega besedila: od 2015, letnik 70, številka 11/12 do 2015, letnik 70, številka 9/10 256312576
Pravnik slovenski (1870-1872) 32 Dostop do celotnega besedila: od 1870, letnik 1, številka 1/2 do 1872, letnik 3, številka 9/10 55502336
Prednjak 17 Dostop do celotnega besedila: od 1925, letnik 7, številka 1/2 do 1927, letnik 3, številka 7 1779827
Pregled aktivnosti Arnesa 3 Dostop do izbranih člankov 15053625
Prepihi 3
Preporod (1912) 12 Dostop do celotnega besedila: od 1912, letnik 1, številka 1 do 1913, letnik 1, številka 9 2738035
Preporod (1919-1923) 13 Dostop do celotnega besedila: od 1919, letnik 1, številka 1 do 1922/1923, letnik 5, številka 2 2715251
Preprint series (Ljubljana) 90 Dostop do celotnega besedila: od 2009, letnik 47, številka 1086 do 2014, letnik 52, številka 1196 15706713
Presek 398 Dostop do celotnega besedila: od 2013/2014, letnik 40, številka 1 do 2013/2014, letnik 41, številka 6 757252
Prijátel (Budimpešta) 19 Dostop do celotnega besedila: od 1875, letnik 1, številka 0 do 1878, letnik 4, številka 7 281830912
Prikazi in analize 15 Dostop do celotnega besedila: od 2009, letnik 15, številka 1 do 2012, letnik 18, številka 5 124494080
Prima linea (Ljubljana) 44 Dostop do celotnega besedila: od 1942, letnik 1, številka 1 do 1943, letnik 2, številka 36 237870592
Primerjalna književnost 895 Dostop do celotnega besedila: od 1978, letnik 1, številka 1/2 do 2016, letnik 39, številka 3 8744704
Primorec 3 Dostop do celotnega besedila: od 1906, letnik 14, številka 48 do 1913, letnik 21, številka 29 1285235
Primorski dnevnik 3243 Dostop do celotnega besedila: od 1945, letnik 1, številka 1 do 1955, letnik 11, številka 3338 7415808
Primorski gospodar 232 Dostop do celotnega besedila: od 1905, letnik 1, številka 1 do 1915, letnik 11, številka 4 458611
Primorski list (Gorica) 897 Dostop do celotnega besedila: od 1893, letnik 1, številka 10 do 1913, letnik 21, številka 9 1288819
Prirodoslovne razprave 22 Dostop do celotnega besedila: od 1931, letnik 1, številka 1 do 1940, letnik 4, številka 1 181749
Prispevki za novejšo zgodovino 159 Dostop do celotnega besedila: od 2012, letnik 52, številka 1 do 2015, letnik 55, številka 3 7530754
Problemi (Ljubljana) 157 Dostop do celotnega besedila: od 1962/1963, letnik 1, številka 1 do 2006, letnik 44, številka 7/8 13608448
Problemi. Eseji 21 Dostop do celotnega besedila: od 1986, letnik 24, številka 12 do 1994, letnik 32, številka 4/5 12527618
Problemi. Literatura 41 Dostop do celotnega besedila: od 1972, letnik 10, številka 109 do 1988, letnik 26, številka 7 16559362
Problemi. Razprave 43 Dostop do celotnega besedila: od 1971, letnik 9, številka 102 do 1994, letnik 32, številka 2/3 5917954
Program šola za ravnatelje in ravnateljski izpit 1 Dostop do izbranih člankov 275408896
Proletarec (Chicago) 2238 Dostop do celotnega besedila: od 1906, letnik 1, številka 1 do 1952, letnik 47, številka 2245 1335667
Proletarska mladina 16 Dostop do celotnega besedila: od 1922, letnik 1, številka 2 do 1923, letnik 2, številka 9 3501939
Promis 5 Dostop do celotnega besedila: od 2008, letnik 1, številka 1 do 2008, letnik 1, številka 5 240086528
Prosveta (Ljubljana, 1924) 2 Dostop do celotnega besedila: od 1924, letnik 1, številka 1 do 1924, letnik 1, številka 2 232198656
Prosveta (ZDA) 9206 Dostop do celotnega besedila: od 1912, letnik 4, številka 1 do 1948, letnik 40, številka 99 44485120
Proteus 42 Dostop do celotnega besedila: od 2011, letnik 74, številka 1 do 2015, letnik 77, številka 9/10 7547138
Provinzial Gesetzsammlung für das Herzogthum Steiermark 23
Provinzial Gesetzsammlung für das Herzogthum Steiermark und den Klagenfurter Kreis 7
Psihološka obzorja (Ljubljana) 731 Dostop do celotnega besedila: od 1992, letnik 1, številka 1 do 2012, letnik 21, številka 3/4 3084808
Ptujski list 1575 Dostop do celotnega besedila: od 1919, letnik 1, številka 1 do 1922, letnik 4, številka 9 230069760
Ptujski tednik 548 Dostop do celotnega besedila: od 1951, letnik 4, številka 1 do 1961, letnik 14, številka 9 29706497
Quark (English. ed.) 4 Dostop do izbranih člankov 38231040
Radio Ljubljana 601 Dostop do celotnega besedila: od 1929, letnik 1, številka 1 do 1941, letnik 13, številka 9 517747
Radiology and oncology (Ljubljana) 749 Dostop do celotnega besedila: od 2008, letnik 42, številka 1 do 2016, letnik 50, številka 4 32649472
Rafael (1931-1935) 55 Dostop do celotnega besedila: od 1931, letnik 1, številka 1 do 1935, letnik 5, številka 9 117041664
Raketa (Ljubljana) 11 Dostop do celotnega besedila: od 1934, letnik 1, številka 1 do 1935, letnik 1, številka 9 235165440
Rast: mesečnik za versko vzgojo 5 Dostop do celotnega besedila: od 1945, letnik 1, številka 1 do 1945, letnik 1, številka 5 518003
Ravniška sapca 12 Dostop do celotnega besedila: od 2005, letnik 1, številka 1 do 2008, letnik 3, številka 12 1561984
Razgled (Ljubljana, 1927) 8 Dostop do celotnega besedila: od 1927/1928, letnik 1, številka 1 do 1927/1928, letnik 1, številka 9 1277299
Razgovori in razgledi 8 Dostop do celotnega besedila: od 1955, letnik 1, številka 1 do 1957, letnik 3, številka 9/10 44485121
Raziskave in razprave 117 Dostop do celotnega besedila: od 2008, letnik 1, številka 1/3 do 2016, letnik 9, številka 1/3 244329728
Razmisli 11 Dostop do celotnega besedila: od 2008, letnik 2, številka 1 do 2012, letnik 6, številka 14 231356416
Razpol (Ljubljana) 13 Dostop do celotnega besedila: od 1985, letnik 23, številka 1 do 2003, letnik 41, številka 13 16507650
Razpotja 334 Dostop do celotnega besedila: od 2010, letnik 1, številka 1 do 2016, letnik 7, številka 23 253649152
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) 378 Dostop do izbranih člankov 23045378
Razprave. Pravni razred 3 Dostop do izbranih člankov 102716672
Rdeči prapor (1923) 7 Dostop do celotnega besedila: od 1923, letnik 1, številka 1 do 1923, letnik 1, številka 7 232060416
Rdeči prapor (Ljubljana, Trst) 651 Dostop do celotnega besedila: od 1900, letnik 3, številka 3 do 1920, letnik 15, številka 9 42295297
Regije v številkah 1 Dostop do izbranih člankov 285282560
Regions in figures 1 Dostop do izbranih člankov 285287936
Rehabilitacija (Ljubljana) 297 Dostop do celotnega besedila: od 2016, letnik 15, številka 2 do 2016, letnik 15, številka 2 118718720
Rekord (Ljubljana) 19 Dostop do celotnega besedila: od 2015, letnik 1, številka 1 do 2016, letnik 2, številka 7 277731328
Research bulletin 1 Dostop do izbranih člankov 261777920
Research in social change 39 Dostop do celotnega besedila: od 2012, letnik 4, številka 1 do 2015, letnik 7, številka 3 239494400
Resnica (1917) 46 Dostop do celotnega besedila: od 1917, letnik 1, številka 1 do 1918, letnik 1, številka 9 229792768
Revija katoliške akcije 19 Dostop do celotnega besedila: od 1940, letnik 1, številka 1 do 1944, letnik 5, številka 1/3 4694531
Revija SRP (Online) 28 Dostop do celotnega besedila: od 2005, letnik 13, številka 65/66 do 2015, letnik 23, številka 121/122 113060864
Revija za elementarno izobraževanje 196 Dostop do celotnega besedila: od 2008, letnik 1, številka 1/2 do 2015, letnik 8, številka 3 239555072
Revija za geografijo 191 Dostop do celotnega besedila: od 2006, letnik 1, številka 1 do 2012, letnik 7, številka 2 229718016
Revija za javna naročila in javne finance 68
Revija za univerzalno odličnost 33 Dostop do celotnega besedila: od 2012, letnik 1, številka 1 do 2014, letnik 3, številka 1 260228096
Revus (Ljubljana) 76 Dostop do izbranih člankov 246341376
Rezultati raziskovanj - Statistični urad Republike Slovenije 33 Dostop do izbranih člankov 16066562
Rimski katolik 41 Dostop do celotnega besedila: od 1888, letnik 1, številka 1 do 1896, letnik 8, številka 4 4694787
RMZ-materials and geoenvironment 419 Dostop do celotnega besedila: od 2005, letnik 52, številka 3 do 2015, letnik 62, številka 4 77096192
Ročni kažipot po Goriškem in Gradiščanskem 15 Dostop do izbranih člankov 6441037
Rodoljub 357 Dostop do celotnega besedila: od 1891, letnik 1, številka 1 do 1904, letnik 14, številka 9 1018483
Rogač: ilustrovan zabavni list 46 Dostop do celotnega besedila: od 1887, letnik 2, številka 1 do 1888, letnik 3, številka 9 1421171
Rokovnjač (Lukovica) 183 Dostop do celotnega besedila: od 1999, letnik 1, številka 1 do 2016, letnik 18, številka 5 13652882
Roman (Ljubljana, 1932) 114 Dostop do celotnega besedila: od 1929, letnik 1, številka 1 do 1931, letnik 3, številka 9 234621440
Romano lil (Ljubljana) 4 Dostop do izbranih člankov 256750848
Rudar (1910) 156 Dostop do celotnega besedila: od 1910, letnik 1, številka 1 do 1914, letnik 5, številka 9 228910080
Rudar (Velenje) 74 Dostop do izbranih člankov 19132930
Samouprava (1918) 9 Dostop do celotnega besedila: od 1918, letnik 1, številka 1 do 1918, letnik 1, številka 9 2508147
Samouprava (Gorica) 1
Samouprava (Ljubljana, 1925) 9 Dostop do celotnega besedila: od 1925, letnik 1, številka 1 do 1927, letnik 3, številka 9 233764096
Samouprava (Ljubljana, 1933) 72 Dostop do celotnega besedila: od 1933, letnik 1, številka 1 do 1941, letnik 7, številka 1/2 1741683
Sanitarno inženirstvo 72 Dostop do celotnega besedila: od 2007, letnik 1, številka 1 do 2015, letnik 9, številka 1 216969216
SAŠ novice 6 Dostop do izbranih člankov 244164096
Satura 2 Dostop do celotnega besedila: od 1925, letnik 1, številka 1 do 1925, letnik 1, številka 2 39239425
Sava (Kranj) 236 Dostop do celotnega besedila: od 1913, letnik 1, številka 1 do 1917, letnik 5, številka 9 641395
Savina Atai 7 Dostop do izbranih člankov 276316416
Savinjčan 104
Savinjčani beremo 2 Dostop do izbranih člankov 15584309
Savinjske novice 1182 Dostop do celotnega besedila: od 1969, letnik 1, številka 1 do 2014, letnik 46, številka 9 16041986
Savinjski občan 146
Savinjski vestnik 211 Dostop do celotnega besedila: od 1950, letnik 3, številka 45 do 1954, letnik 7, številka 9 1382771
Science of gymnastics journal (Spletna izd.) 7 Dostop do celotnega besedila: od 2013, letnik 5, številka 1 do 2015, letnik 7, številka 1 246418176
Scopolia 62 Dostop do izbranih člankov 15960578
Scopolia. Supplementum 160 Dostop do izbranih člankov 22400258
SDM vesti s hriba 24 Dostop do izbranih člankov 277225472
Sedanjost 52 Dostop do celotnega besedila: od 1921, letnik 1, številka 1 do 1922, letnik 2, številka 9 230679040
Sejni zapisi Državnega zbora 229 Dostop do izbranih člankov 278220800
Selška dolina v preteklosti in sedanjosti 26
Sinenergija 19 Dostop do izbranih člankov 251867904
Sir*ius 23
Skupščinski Dolenjski list 554 Dostop do celotnega besedila: od 1967, letnik 4, številka 11 do 1988, letnik 25, številka 9 19159554
Slamnik 333 Dostop do celotnega besedila: od 1991, letnik 29, številka 10 do 2014, letnik 54, številka 4 22577666
Slamnik 333 Dostop do celotnega besedila: od 1991, letnik 29, številka 10 do 2014, letnik 54, številka 4 22577666
Slavia Centralis 13 Dostop do celotnega besedila: od 2008, letnik 1, številka 1 do 2014, letnik 7, številka 1 244480000
Slavistična revija 1339 Dostop do izbranih člankov 247865600
Slavjan 29 Dostop do celotnega besedila: od 1873, letnik 1, številka 1 do 1875, letnik 3, številka 9 8595762
Sloga (Cleveland) 26 Dostop do celotnega besedila: od 1915, letnik 1, številka 1 do 1919, letnik 5, številka 5 116343296
Slovan (Ljubljana. 1884) 129 Dostop do celotnega besedila: od 1884, letnik 1, številka 1 do 1887, letnik 4, kazalo 37253889
Slovan (Ljubljana. 1902) 228 Dostop do celotnega besedila: od 1903, letnik 1, številka 1 do 1917, letnik 15, številka 8/9 35759361
Slovanski svet (1888) 293 Dostop do celotnega besedila: od 1888, letnik 1, številka 1 do 1899, letnik 12, številka 9 42011393
Slovenčev koledar 5 Dostop do izbranih člankov 29829633
Slovenec (1873) 20961 Dostop do celotnega besedila: od 1873, letnik 1, številka 1 do 1945, letnik 73, številka 99 3177015
Slovenia South Australia newsletter 43 Dostop do izbranih člankov 114293248
Slovenian economic mirror 108 Dostop do celotnega besedila: od 2007, letnik 13, številka 1 do 2016, letnik 22, številka 8 42139904
Slovenian report under the joint convention on the safety ... 2 Dostop do izbranih člankov 123078400
Slovenian veterinary research 6 Dostop do celotnega besedila: od 2013, letnik 50, številka 1 do 2014, letnik 51, številka 2 108028416
Sloveniens Blatt 35 Dostop do izbranih člankov 19019575
Slovenija (1848-1850) 184 Dostop do celotnega besedila: od 1848, letnik 1, številka 1 do 1850, letnik 3, številka 9 1368691
Slovenija (1932-1941) 523 Dostop do celotnega besedila: od 1932, letnik 1, številka 1 do 1941, letnik 10, številka 9 1329779
Slovenija v številkah 11 Dostop do izbranih člankov 41790464
Slovenka 1004 Dostop do celotnega besedila: od 1897, letnik 1, številka 1 do 1902, letnik 6, številka 8/9 34874369
Slovenka (1943) 56
Slovenka (Gorica) 10 Dostop do celotnega besedila: od 1922, letnik 1, številka 1 do 1923, letnik 1, številka 8/9 8677938
Slovenka (Ljubljana) 5 Dostop do celotnega besedila: od 1919, letnik 1, številka 1 do 1919, letnik 1, številka 7/12 39239169
Slovenska bčela 110 Dostop do celotnega besedila: od 1850, letnik 1, številka 1 do 1853, letnik 4, številka 9 32912897
Slovenska beseda (Ljubljana) 119 Dostop do celotnega besedila: od 1937, letnik 1, številka 1 do 1941, letnik 5, številka 3 1367411
Slovenska čbela 13 Dostop do celotnega besedila: od 1850, letnik 1, številka 1 do 1850, letnik 1, številka 9 98226944
Slovenska čebela 125 Dostop do celotnega besedila: od 1873, letnik 1, številka 1 do 1882, letnik 10, številka 9 224424960
Slovenska država 495 Dostop do celotnega besedila: od 1950, letnik 1, številka 1 do 2001, letnik 52, številka 1 19320064
Slovenska glasbena revija 18
Slovenska gospodinja 110 Dostop do celotnega besedila: od 1905, letnik 1, številka 1 do 1914, letnik 10, številka 2/3 38702849
Slovenska misel 12 Dostop do celotnega besedila: od 1961, letnik 1, številka 1 do 1963, letnik 4, številka 9 27187969
Slovenska mladina 14 Dostop do celotnega besedila: od 1938/1939, letnik 1, številka 1 do 1939/1940, letnik 2, številka 7/8 584563
Slovenska vas 24 Dostop do celotnega besedila: od 1937, letnik 1, številka 1 do 1938, letnik 2, številka 9 1521011
Slovenska zadruga (1898) 133 Dostop do celotnega besedila: od 1918, letnik 26, številka 1 do 1930, letnik 37, številka 2 4461683
Slovenska zemlja 46 Dostop do celotnega besedila: od 1935, letnik 1, številka 1 do 1940, letnik 3, številka 9 1331571
Slovenska žena 1 Dostop do celotnega besedila: od 1912/1913, letnik 1, številka 1/10 do 1912/1913, letnik 1, številka 1/10 42160897
Slovenske novice 780 Dostop do celotnega besedila: od 2014, letnik 23, številka 235 do 2016, letnik 26, pos. pril. 24012032
Slovenske občine v številkah 1 Dostop do izbranih člankov 245726464
Slovenske regije v številkah 9 Dostop do izbranih člankov 227009024
Slovenski cerkveni časopis 27 Dostop do celotnega besedila: od 1848, letnik 1, številka 1 do 1848, letnik 1, številka 9 62397440
Slovenski citrar (1895) 5 Dostop do celotnega besedila: od 1895, letnik 1, številka 1 do 1907, letnik 2, številka 5 266565888
Slovenski čebelar 1943 Dostop do celotnega besedila: od 1898, letnik 1, številka 1 do 2015, letnik 117, številka 9 15917058
Slovenski čebelar in sadjerejec 72 Dostop do celotnega besedila: od 1883, letnik 1, številka 1 do 1889, letnik 7, številka 7 17445687
Slovenski delavec 178 Dostop do celotnega besedila: od 1937, letnik 1, številka 1 do 1941, letnik 5, številka 9 235867392
Slovenski dom (1909-1914) 271 Dostop do celotnega besedila: od 1909, letnik 1, številka 1 do 1914, letnik 6, številka 9 1375859
Slovenski dom (1935-1945) 2474 Dostop do celotnega besedila: od 1935, letnik 1, številka 1a do 1945, letnik 10, številka 9 1307507
Slovenski dom Newsletter 6 Dostop do izbranih člankov 282792704
Slovenski etnograf 359 Dostop do celotnega besedila: od 1948, letnik 18, številka 1 do 1988/1990, letnik 50/51, številka 1 16174850
Slovenski glas 75 Dostop do celotnega besedila: od 1946, letnik 1, številka 1 do 1950, letnik 4, številka 50 234997248
Slovenski glasnik 10 Dostop do celotnega besedila: od 1943, letnik 2, številka 10 do 1943, letnik 2, številka 9 237472768
Slovenski glasnik (1858) 162 Dostop do celotnega besedila: od 1858, letnik 1, številka 1 do 1868, letnik 11, številka 6 31648769
Slovenski gospodar 41570 Dostop do celotnega besedila: od 1867, letnik 1, številka 1 do 1941, letnik 75, številka 9 4702211
Slovenski hmeljar 303
Slovenski Jadran 575 Dostop do celotnega besedila: od 1952, letnik 1, številka 1 do 1963, letnik 12, številka 9 34399233
Slovenski jezik 4 Dostop do izbranih člankov 4695555
Slovenski jug 17 Dostop do celotnega besedila: od 1916, letnik 1, številka 10 do 1916, letnik 1, številka 9 38801409
Slovenski list 159 Dostop do celotnega besedila: od 1928, letnik 1, številka 1 do 1931, letnik 4, številka 9 483187
Slovenski list (1896) 413 Dostop do celotnega besedila: od 1896, letnik 1, številka 1 do 1903, letnik 8, številka 9 225478912
Slovenski list (Buenos Aires) 250 Dostop do celotnega besedila: od 1937, letnik 8, številka 1 do 1942, letnik 11, številka 38 1336435
Slovenski meščan 15 Dostop do celotnega besedila: od 1908, letnik 1, številka 1 do 1908, letnik 1, številka 9 228417024
Slovenski narod 23104 Dostop do celotnega besedila: od 1868, letnik 1, številka 1 do 1945, letnik 77, številka 9 37253121
Slovenski poročevalec 5912 Dostop do celotnega besedila: od 1938, letnik 1, številka 1 do 1959, letnik 20, številka 99 34399745
Slovenski pravnik 3243 Dostop do celotnega besedila: od 1881, letnik 1, številka 1 do 1944, letnik 58, številka 7/12 4695299
Slovenski Primorec 174 Dostop do celotnega besedila: od 1945, letnik 1, številka 1 do 1948, letnik 4, številka 9 35766017
Slovenski Primorec (Trst) 1 Dostop do celotnega besedila: od 1868, letnik 1, številka 2 do 1868, letnik 1, številka 2 125599488
Slovenski republikanec 32 Dostop do celotnega besedila: od 1924, letnik 4, številka 46 do 1925, letnik 5, številka 9 230678016
Slovenski Sokol 122 Dostop do celotnega besedila: od 1904, letnik 1, številka 1 do 1914, letnik 11, številka 6 40366849
Slovenski študent (1937) 2 Dostop do izbranih člankov 236080384
Slovenski taboriščnik 52 Dostop do celotnega besedila: od 1945, letnik 1, številka 100 do 1945, letnik 1, številka 99 105826560
Slovenski tednik 114 Dostop do celotnega besedila: od 1873, letnik 1, številka 1 do 1875, letnik 3, številka 9 224424448
Slovenski tednik (Buenos Aires) 157 Dostop do celotnega besedila: od 1932, letnik 4, številka 157 do 1936, letnik 8, številka 378 234589184
Slovenski tehnik (Praga) 10 Dostop do celotnega besedila: od 1906, letnik 1, številka 1 do 1906/1907, letnik 1, številka 6 998771
Slovenski učitelj (Ljubljana) 470 Dostop do celotnega besedila: od 1899, letnik 1, številka 1 do 1944, letnik 45, številka 7/9 31662593
Slovenski učitelj (Maribor) 119 Dostop do celotnega besedila: od 1872, letnik 1, številka 1 do 1877, letnik 5, številka 9 37253633
Slovensko domobranstvo 18 Dostop do celotnega besedila: od 1944, letnik 1, številka 1 do 1945, letnik 2, številka 17a 105827072
Slovensko glasilo 55 Dostop do celotnega besedila: od 2003, letnik 2, številka 3 do 2016, letnik 15, številka 57 239780864
Slovenščina 2.0 65 Dostop do izbranih člankov 264547328
Službeni list Kraljevske banske uprave Dravske banovine 1602
Smučina 36 Dostop do izbranih člankov 37166593
Smučina Elan 278 Dostop do celotnega besedila: od 1961, letnik 1, številka 1 do 1990, letnik 30, številka 1 19175938
Snežniški razgledi 6 Dostop do celotnega besedila: od 1967, letnik 1, številka 1 do 1967, letnik 1, številka 9/10 249251072
Snovanja 72
Sobota (Kranj) 54 Dostop do celotnega besedila: od 1937, letnik 1, številka 1 do 1938, letnik 2, številka 9 235920640
Sobotna priloga 388 Dostop do izbranih člankov 106342656
Social overview 3 Dostop do izbranih člankov 247023360
Socialist (Ljubljana, 1923) 127 Dostop do celotnega besedila: od 1923, letnik 1, številka 1 do 1925, letnik 3, številka 9 38716161
Socialna misel 68 Dostop do celotnega besedila: od 1922, letnik 1, številka 1 do 1927, letnik 6, številka 9 4695811
Socialna pedagogika (Ljubljana) 454 Dostop do celotnega besedila: od 1997, letnik 1, številka 1 do 2016, letnik 20, številka 1/2 67365376
Socialni razgledi 3 Dostop do izbranih člankov 250659840
Socialno delo 1281 Dostop do celotnega besedila: od 1982, letnik 21, številka 1 do 2015, letnik 54, številka 6 8900610
Soča 3385 Dostop do izbranih člankov 1282419
Sodobna pedagogika 493 Dostop do celotnega besedila: od 2005, letnik 56 = 122, številka 3 do 2008, letnik 59 = 125, posebna izdaja 761348
Sodobnost (1933) 1045 Dostop do celotnega besedila: od 1933, letnik 1, številka 1 do 1941, letnik 9, številka 9 1052465
Sodobnost (1963) 9876 Dostop do celotnega besedila: od 1963, letnik 11, številka 1/2 do 2015, letnik 79, številka 9 3273474
Sokol (1936) 29 Dostop do celotnega besedila: od 1936, letnik 1, številka 1 do 1938, letnik 3, številka 9 43017985
Sokolič (Ljubljana, 1919) 197 Dostop do celotnega besedila: od 1919, letnik 1, številka 1/2 do 1938, letnik 20, številka 7/8/9 1782643
Sokolski glasnik 165 Dostop do celotnega besedila: od 1919, letnik 1, številka 1 do 1929, letnik 11, številka 9 31656705
Sokolski glasnik (1930 - 1941) 528 Dostop do celotnega besedila: od 1930, letnik 1, številka 1 do 1941, letnik 12, številka 9 5820787
Sopotja 20 Dostop do celotnega besedila: od 2012, letnik 1, številka 3 do 2016, letnik 5, številka 4 12152397
Splet znanja in domišljije 15 Dostop do izbranih člankov 55991297
Sporočila delavskega sveta 3
Sršeni 2 Dostop do celotnega besedila: od 1871, letnik 1, številka 1 do 1871, letnik 1, številka 2 218901248
Srž: časnik za Posavje 7 Dostop do celotnega besedila: od 1991, letnik 1, številka 1 do 1991, letnik 1, številka 6 24071680
Stara pravda 9 Dostop do celotnega besedila: od 1936, letnik 1, številka 1 do 1936, letnik 1, številka 9 1485171
Staroslovan 10
Stati inu obstati 120 Dostop do izbranih člankov 79236608
Statistički godišnjak 9 Dostop do celotnega besedila: od 1929, letnik 1, številka 1 do 1938-1939, letnik 9, številka 1 36210433
Statistične informacije. 4. Cene (Ljubljana) 1 Dostop do izbranih člankov 97181440
Statistični portret Slovenije v EU 7 Dostop do izbranih člankov 227831040
Statopis (Slov. spletna izd.) 1 Dostop do izbranih člankov 277221120
Status personalis et localis Archi-dioeceseos Goritiensis 43 Dostop do izbranih člankov 10091058
Stavbinski delavec 3
Straža (Maribor) 2120 Dostop do celotnega besedila: od 1909, letnik 1, številka 1 do 1927, letnik 19, številka 4 40086785
Straža v viharju 190 Dostop do celotnega besedila: od 1934, letnik 1, številka 1 do 1941, letnik 7, številka 26 649587
Stražni ognji 13 Dostop do izbranih člankov 4702723
Strojniški vestnik 1069 Dostop do celotnega besedila: od 1999, letnik 45, številka 10 do 2016, letnik 62, številka 9 762116
Strokovna srečanja, posveti in tematske delavnice za ravnatelje 1 Dostop do izbranih člankov 268435712
Studia Historica Slovenica 20
Studia mythologica Slavica 343 Dostop do izbranih člankov 75272960
Super 50 7
Suzy 42 Dostop do celotnega besedila: od 2016, letnik 1, številka 1 do 2016, letnik 1, številka 9 283808512
Svet elektronike 22 Dostop do izbranih člankov 54654721
Svet kapitala 34
Svet ptic 375 Dostop do celotnega besedila: od 2000, letnik 6, številka 1 do 2015, letnik 21, številka 4 107164672
Svetogorska kraljica 18 Dostop do celotnega besedila: od 1938, letnik 1, številka 1 do 1939, letnik 2, številka 9 1536371
Svetovna vojska 17 Dostop do celotnega besedila: od 1914, letnik 1, številka 1 do 1915, letnik 2, številka 9 271919616
Svoboda (1919) 13 Dostop do celotnega besedila: od 1919, letnik 1, številka 1 do 1920, letnik 2, številka 3 1278067
Svoboda (1929) 90 Dostop do celotnega besedila: od 1929, letnik 1, številka 1 do 1936, letnik 8, številka 9 31663105
Svobodi naproti 1
Svobodna misel 38 Dostop do celotnega besedila: od 1907, letnik 1, številka 1 do 1912, letnik 5, številka 5/6 36196609
Svobodna mladina 6 Dostop do izbranih člankov 42414593
Svobodna Slovenija (Eslovenia libre) 992 Dostop do celotnega besedila: od 1995, letnik 54, številka 1 do 2015, letnik 68, številka 9-10 26612993
Svobodni razgovori 9 Dostop do izbranih člankov 42978816
Svobodno volimo 4 Dostop do celotnega besedila: od 1945, letnik 1, številka 1 do 1945, letnik 1, številka 4 118166016
Šaleški rudar 172 Dostop do celotnega besedila: od 1965, letnik 1, številka 1 do 1972, letnik 8, številka 9 29038337
Šent (Ljubljana) 6 Dostop do izbranih člankov 37076737
Šentvid nad Ljubljano 24 Dostop do izbranih člankov 266761472
Škrat 57 Dostop do celotnega besedila: od 1883, letnik 1, številka 1 do 1885, letnik 3, številka 9 1421939
Škrat (Trst) 12 Dostop do izbranih člankov 9001778
Šola 15
Šolska knjižnica 1 Dostop do celotnega besedila: od 1991, letnik 1, številka 1 do 1991, letnik 1, številka 1 24218880
Šolska kronika 96 Dostop do celotnega besedila: od 2013, letnik 22, številka 1/2 do 2014, letnik 23, številka 3 51623936
Šolski prijatel: časopis za šolo in dom 524 Dostop do celotnega besedila: od 1852, letnik 1, številka 1 do 1883, letnik 32, številka 9 31142401
Šolsko polje 157 Dostop do celotnega besedila: od 2006, letnik 17, številka 1/2 do 2014, letnik 25, številka 5/6 122842112
Šotorska knjižnica 16 Dostop do izbranih člankov 110113536
Šport (Ljubljana) 95 Dostop do celotnega besedila: od 2013, letnik 61, številka 1/2 do 2014, letnik 62, številka 1/2 198172
Štajerc 8675 Dostop do celotnega besedila: od 1900, letnik 1, številka 1 do 1918, letnik 19, številka 9 11787061
Štajerčevi kmetski koledar za leto 5
Štajerski gospodar 212 Dostop do celotnega besedila: od 1941, letnik 1, številka 1 do 1945, letnik 5, številka 9 42000129
Štajerski tednik (Ptuj) 897 Dostop do celotnega besedila: od 2003, letnik 56, številka 10 do 2012, letnik 65, številka 99 2337939
Študijski vodnik 2 Dostop do izbranih člankov 252702720
Študijski vodnik (Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije) 1 Dostop do izbranih člankov 257621248
Tabor (Maribor) 1975 Dostop do celotnega besedila: od 1920, letnik 1, številka 1 do 1927, letnik 8, številka 98 230044416
Taboriščnik 166 Dostop do celotnega besedila: od 1946, letnik 1, številka 100 do 1947, letnik 2, številka 99 106022400
Teden v slikah 23 Dostop do izbranih člankov 110584832
Tedenska priloga Primorskega dnevnika 49 Dostop do celotnega besedila: od 1950, letnik 2, številka 1 do 1951, letnik 3, številka 2 1844595
Tedenska tribuna 1130
Tedenske slike (1914) 198 Dostop do izbranih člankov 1376371
Tedenske slike (Konzorcij) 797 Dostop do celotnega besedila: od 1925, letnik 1, številka 1 do 1941, letnik 17, številka 9 551027
Tednik (Ptuj) 2102 Dostop do celotnega besedila: od 1961, letnik 14, številka 45 do 2003, letnik 56, številka 9 1137668
Tehtnica (Orehek) 1 Dostop do celotnega besedila: od 1912, letnik 1, številka 2 do 1912, letnik 1, številka 2 1536115
Tekstilec 71 Dostop do celotnega besedila: od 2007, letnik 50, številka 1/3 do 2012, letnik 55, številka 1 763396
Télégraphe officiel 320 Dostop do izbranih člankov 87338496
Teorija in praksa 2466 Dostop do celotnega besedila: od 1965, letnik 2, številka 1 do 2000, letnik 37, številka 6 763652
The Allied military government gazette 49 Dostop do celotnega besedila: od 1945, letnik 1, številka 2 do 1947, letnik 2, številka 9 8833330
The Australian Slovenian review 11 Dostop do celotnega besedila: od 1994, letnik 2, številka 1 do 1997, letnik 5, številka 4 97721856
The voice of Slovenia 155 Dostop do celotnega besedila: od 1993, letnik 1, številka 1 do 2002, letnik 9, številka 183/184 34181377
The Voice of youth (Chicago, Ill.) 263 Dostop do celotnega besedila: od 1923, letnik 2, številka 1 do 1944, letnik 23, številka 9 26608640
Theologische Zeitschrift (Laibach) 52 Dostop do izbranih člankov 1102443102
Tim (Ljubljana) 25 Dostop do celotnega besedila: od 2007, letnik 45, številka 10 do 2015, letnik 53, številka 9 16199170
To smo mi 4 Dostop do izbranih člankov 277464064
Tomšičev glas 3
Torbica 12 Dostop do izbranih člankov 577139
Toti list (1938) 152 Dostop do celotnega besedila: od 1938, letnik 1, številka 1 do 1954, letnik 6, številka 52a 1407347
Tovariš (Ljubljana) 1328
Traditiones (Ljubljana) 1002 Dostop do celotnega besedila: od 1972, letnik 1, številka 1 do 2003, letnik 32, številka 2 16175874
Trdoživ 6 Dostop do izbranih člankov 275480576
Trgovski list 3443 Dostop do celotnega besedila: od 1913, letnik 1, številka 2 do 1945, letnik 28, številka 9 1332083
Tribuna (Ljubljana) 760 Dostop do celotnega besedila: od 1951/1952, letnik 1, številka 1 do 2013, letnik 55, številka 7 16199938
Triglav (1865) 392 Dostop do celotnega besedila: od 1865, letnik 1, številka 1 do 1870, letnik 5, številka 9 1188052
Triglav (1933) 26 Dostop do celotnega besedila: od 1933, letnik 1, številka 1 do 1933, letnik 1, številka 9 234968320
Triglav (Canberra) 7
Triglav (Sydney) 25 Dostop do celotnega besedila: od 1971, letnik 1, številka 2 do 1979, letnik 9, številka 39 42873600
Triglavski les 5
Trinkov koledar 57 Dostop do celotnega besedila: od 1953, letnik 1, številka 1 do 2015, letnik 57, številka 1 28988160
Trobla (Velike Lašče) 82 Dostop do celotnega besedila: od 2015, letnik 21, številka 3 do 2016, letnik 33, številka 7 284854528
Tržiški razgledi 30 Dostop do celotnega besedila: od 1994, letnik 1, številka 1 do 1997, letnik 4, številka 31 216111616
Tržiški tekstilec 192
Tržiški vestnik 166 Dostop do celotnega besedila: od 1952, letnik 1, številka 1 do 1961, letnik 10, številka 9 118324992
Tržiški zvon 2 Dostop do celotnega besedila: od 1938, letnik 1, številka 1 do 1938, letnik 1, številka 3 236514560
TV okno 52
TV Večer 7
TVU novičke 28 Dostop do izbranih člankov 55127297
Učiteljski tovariš 33034 Dostop do celotnega besedila: od 1861, letnik 1, številka 1 do 1941, letnik 81, številka 9 4696067
Ujedinjenje (1920) 7 Dostop do celotnega besedila: od 1920, letnik 1, številka 1 do 1920, letnik 1, številka 7 230376448
Umetnost (Ljubljana, 1936) 48 Dostop do celotnega besedila: od 1937, letnik 1, številka 1 do 1945, letnik 9, številka 4/12 4696579
Umni gospodar 30 Dostop do izbranih člankov 270711552
Upokojenec (1936) 80 Dostop do celotnega besedila: od 1936, letnik 1, številka 1/2 do 1942, letnik 7, številka 9 29277953
Uporabna informatika (Ljubljana) 187 Dostop do celotnega besedila: od 2009, letnik 17, številka 1 do 2016, letnik 24, številka 2 36338688
Uprava (Ljubljana) 192 Dostop do celotnega besedila: od 2003, letnik 1, številka 2 do 2012, letnik 10, številka 4 125896448
Uradni list - Zavezniška vojaška uprava, Britansko - ameriška cona, STO 249 Dostop do celotnega besedila: od 1947, letnik 1, številka 10 do 1954, letnik 7, številka 9 224311040
Uradni list Istrskega okrožnega ljudskega odbora 58
Uradni list Poverjeništva pokrajinskega narodnoosvobodilnega odbora za Slovensko Primorje 48 Dostop do celotnega besedila: od 1945, letnik 1, številka 1 do 1947, letnik 1, številka 24 11405106
Uradni list za Tržaško okrožje, Goriško okrožje in mesto Trst 1
Uradni list Zavezniške vojaške uprave 46 Dostop do celotnega besedila: od 1945, letnik 1, številka 2 do 1947, letnik 2, številka 9 224307968
Uradni vestnik - Občina Domžale 258 Dostop do izbranih člankov 75970816
Uradni vestnik Dolenjske 76 Dostop do celotnega besedila: od 1964, letnik 1, številka 1 do 1966, letnik 3, številka 9 17804855
Uradni vestnik Gorenjske 944
Uradni vestnik Ljudskega odbora okraja Koper 46
Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 67 Dostop do celotnega besedila: od 1995, letnik 1, številka 4 do 2004, letnik 10, številka 6 65072640
Uradni vestnik občine Trzin 27 Dostop do izbranih člankov 279812096
Uradni vestnik okraja Kranj 49
Uradno glasilo slovenskih občin 97 Dostop do celotnega besedila: od 2015, letnik 11, številka 25 do 2016, letnik 12, številka 65 279808768
Urbani izziv 370 Dostop do izbranih člankov 16588546
Utrip (1978) 123
Utrip Savinjske doline 188 Dostop do celotnega besedila: od 2006, letnik 8, številka 4 do 2010, letnik 12, številka 4 103181056
V nove zarje 11 Dostop do celotnega besedila: od 1948, letnik 1, številka 10 do 1948, letnik 1, številka 9 106023168
Vakuumist 529 Dostop do celotnega besedila: od 1981, letnik 1, številka 1 do 2015, letnik 35, številka 3 16059650
Varstvo narave 137 Dostop do celotnega besedila: od 1960, letnik 1, številka 1 do 2002, letnik 19, številka 19 6433794
Varstvoslovje (Spletna izd.) 13 Dostop do celotnega besedila: od 2013, letnik 15, številka 1 do 2016, letnik 18, številka 1 255308544
Večerni list 536 Dostop do celotnega besedila: od 1919, letnik 1, številka 1 do 1920, letnik 2, številka 99 1363827
Večernik (Ljubljana) 47 Dostop do celotnega besedila: od 1939, letnik 1, številka 1 do 1940, letnik 2, številka 9 237138944
Veda 27 Dostop do celotnega besedila: od 1911, letnik 1, številka 1 do 1915, letnik 5, številka 2 40219393
Vedež (1848) 134 Dostop do celotnega besedila: od 1848, letnik 1, številka 1 do 1850, letnik 3, kazalo 31034881
Velenjski rudar 57 Dostop do celotnega besedila: od 1953, letnik 1, številka 1 do 1957, letnik 5, številka 5 122622464
Venec cerkvenih bratovščin 78 Dostop do celotnega besedila: od 1897, letnik 1, številka 1 do 1902, letnik 6, številka 9 4696835
Ventil (Ljubljana) 463 Dostop do celotnega besedila: od 2007, letnik 13, številka 1 do 2016, letnik 22, številka 5 54233856
Verba hispanica 224 Dostop do izbranih člankov 24313856
Vertec (1871) 10241 Dostop do celotnega besedila: od 1871, letnik 1, številka 1 do 1945, letnik 75, številka 2 31696129
Vesna (1892) 34 Dostop do celotnega besedila: od 1892, letnik 1, številka 1 do 1894, letnik 3, številka 9 42152705
Vesna (1921) 4 Dostop do celotnega besedila: od 1921, letnik 1, številka 1 do 1921, letnik 1, številka 4/5 1407091
Vestnik - Slovenska župnija sv. Gregorija Velikega (Kanada) 326 Dostop do celotnega besedila: od 2010, letnik 46, številka 50 do 2017, letnik 53, številka 3 43224064
Vestnik (1873) 29 Dostop do celotnega besedila: od 1873, letnik 1, številka 1 do 1875, letnik 3, kazalo 1259123
Vestnik = Messenger 307 Dostop do celotnega besedila: od 1955, letnik 1, številka 1 do 1999, letnik 44, številka 1 106255872
Vestnik Celjske sokolske župe 6 Dostop do celotnega besedila: od 1912, letnik 1, številka 1 do 1926, letnik 6, številka 1 5103475
Vestnik Slovenske krščansko-socijalne zveze 154 Dostop do izbranih člankov 1000563
Vestnik Šolske družbe sv. Cirila in Metoda 11 Dostop do celotnega besedila: od 1887, letnik 1, številka 1 do 1902, letnik 11, številka 12/15 5599053
Vestnik za tuje jezike 153 Dostop do celotnega besedila: od 2009, letnik 1, številka 1/2 do 2016, letnik 8, številka 1 249563392
Veteran (Ljubljana) 25 Dostop do izbranih člankov 113463808
Veteran vojne za Slovenijo 13 Dostop do izbranih člankov 64383488
Vetrnica 8 Dostop do izbranih člankov 20321079
Vetrnica (Grosuplje) 3 Dostop do izbranih člankov 287939840
Vidovdan 21 Dostop do izbranih člankov 488051
Vigenjc (Kropa) 3 Dostop do celotnega besedila: od 2001, letnik 1, številka 1 do 2003, letnik 3, številka 1 113172224
Vigred 250 Dostop do celotnega besedila: od 1923, letnik 1, številka 1/02 do 1943, letnik 21, številka 9 31688193
Vihar sovražen svet pretresa 5
Viharnik (Slovenj Gradec) 457 Dostop do celotnega besedila: od 1973, letnik 6, številka 2 do 2016, letnik 48, številka 1 19300866
Vikend magazin (Ljubljana) 236 Dostop do izbranih člankov 29984257
Vita giovanile 19
Vodenje in prodaja 4 Dostop do celotnega besedila: od 2009, letnik 3, številka 28 do 2010, letnik 4, številka 31 245111040
Vodenje v vzgoji in izobraževanju 201 Dostop do celotnega besedila: od 2008, letnik 6, številka 1 do 2015, letnik 13, številka 1 127567616
Vodnikova pratika 19 Dostop do celotnega besedila: od 1927, letnik 1, številka 1 do 1945, letnik 19, številka 1 38374913
Vojaški strokovni list 1
Vrhniški razgledi 11 Dostop do izbranih člankov 64269568
Vzajemna svoboda 34 Dostop do celotnega besedila: od 1937, letnik 1, številka 1 do 1940, letnik 4, številka 3/4 41457409
Vzgoja (Ljubljana) 408 Dostop do celotnega besedila: od 2011, letnik 13, številka 49 do 2016, letnik 18, številka 72 2248282
Wöchentliche Ordinari Zeitungen 1 Dostop do celotnega besedila: od 1708, letnik 2, številka 23 do 1708, letnik 2, številka 23 231775744
Wöchentlicher Auszug von Zeitungen 21 Dostop do izbranih člankov 117231104
Wochentliches Kundschaftsblatt des Herzogthums Krain 52 Dostop do izbranih člankov 102609152
Za našo deco (Edinost) 3 Dostop do celotnega besedila: od 1926, letnik 1, številka 1 do 1926, letnik 1, številka 6 1365107
Za našo deco (Novice) 1
Za srce (Ljubljana) 51 Dostop do celotnega besedila: od 2005, letnik 14, številka 2 do 2014, letnik 23, številka 6/7 32350464
Zadruga (1884) 26 Dostop do celotnega besedila: od 1884, letnik 1, številka 1 do 1886, letnik 3, številka 4 267932928
Zarja 743 Dostop do celotnega besedila: od 1930, letnik 2, številka 10 do 2011, letnik 83, številka 5 26658304
Zarja (1908) 1 Dostop do celotnega besedila: od 1910, letnik 3, številka 26 do 1910, letnik 3, številka 26 9025074
Zarja (1911) 879 Dostop do celotnega besedila: od 1911, letnik 1, številka 1 do 1915, letnik 5, številka 8 644467
Zarja (1922) 2
Zarja (1922, Ljubljana) 58 Dostop do celotnega besedila: od 1922, letnik 1, številka 1 do 1923, letnik 2, številka 9 1511027
Zavarovalniški horizonti 2 Dostop do celotnega besedila: od 2014, letnik 10, številka 1 do 2014, letnik 10, številka 1 271951360
Zavod se predstavi 3 Dostop do izbranih člankov 235746560
Zbiralec 21
Zbor (1936) 57 Dostop do celotnega besedila: od 1936, letnik 1, številka 1 do 1938, letnik 3, številka 9/10 1367923
Zbor občanov 9330 Dostop do celotnega besedila: od 1970, letnik 10, številka 1 do 1990, letnik 30, številka 4 16467970
Zbori 78 Dostop do celotnega besedila: od 1925, letnik 1, številka 1 do 1934, letnik 10, številka 6 2723955
Zbornik (Slovenska matica) 14 Dostop do izbranih člankov 31142657
Zbornik gozdarstva in lesarstva 294 Dostop do izbranih člankov 6206978
Zbornik občin Grosuplje, Ivančna Gorica, Dobrepolje 7 Dostop do izbranih člankov 58025984
Zbornik občine Grosuplje 18 Dostop do izbranih člankov 14632706
Zbornik Svobodne Slovenije 24 Dostop do izbranih člankov 6544717
Zbornik Teološke fakultete 12
Zbornik za umetnostno zgodovino 46 Dostop do celotnega besedila: od 1921, letnik 1, številka 1/2 do 1995-1996, letnik 31/32, številka 31/32 107537152
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) 368 Dostop do izbranih člankov 32546
Zbornik znanstvenih razprav (Pravna fakulteta. 1920) 20 Dostop do celotnega besedila: od 1921, letnik 1, številka 1 do 1944, letnik 20, številka 1 223436288
Zbornik znanstvenih razprav (Pravna fakulteta. 1991) 32 Dostop do izbranih člankov 223437312
Zdravje za vse (Spletna izd.) 36 Dostop do celotnega besedila: od 2011, letnik 1, številka 1 do 2013, letnik 3, številka 9 254301440
Zdravniški vestnik 1990 Dostop do celotnega besedila: od 1992, letnik 61, številka 1 do 2016, letnik 85, številka 4 32893696
Zdravstveni statistični letopis Pomurja 1 Dostop do izbranih člankov 80006144
Zdravstveno varstvo 413 Dostop do celotnega besedila: od 2006, letnik 45, številka 1 do 2016, letnik 55, številka 4 3287810
Zgodnja Danica 2635 Dostop do celotnega besedila: od 1849, letnik 2, številka 1 do 1902, letnik 55, številka 9 4699139
Zgodovina za vse 19 Dostop do celotnega besedila: od 2006, letnik 13, številka 1 do 2016, letnik 23, številka 2 37697536
Zgodovinski časopis 35 Dostop do celotnega besedila: od 2013, letnik 67, številka 1/2 do 2013, letnik 67, številka 3/4 4293634
Zgodovinski zapisi 10 Dostop do celotnega besedila: od 2005, letnik 2, številka 1 do 2015, letnik 12, številka 1 2385555
Zgodovinski zbornik (1888) 76 Dostop do celotnega besedila: od 1888, letnik 1, številka 1 do 1908, letnik 15, številka 75 5452291
Zlata jesen 1
Zora (1872) 150 Dostop do izbranih člankov 33011713
Zora (Ljubljana) 169 Dostop do celotnega besedila: od 1895, letnik 1, številka 1 do 1920/1921, letnik 23, številka 9/10 4699395
Zora Cankarjeva 7 Dostop do izbranih člankov 51596800
ZPMS novičke 23 Dostop do izbranih člankov 278118144
Zrnje (Maribor) 32
Zveznik 3
Zvon (1870) 144 Dostop do celotnega besedila: od 1870, letnik 1, številka 1 do 1880, letnik 6, številka 9 31718401
Zvonček (Ljubljana) 7313 Dostop do celotnega besedila: od 1900, letnik 1, številka 1 do 1939, letnik 40, številka 9/10 31708673
Žar 36 Dostop do celotnega besedila: od 1929/1930, letnik 1, številka 1 do 1932/1933, letnik 4, številka 9/10 337779
Železarski zbornik 673 Dostop do celotnega besedila: od 1967, letnik 1, številka 1 do 1991, letnik 25, številka 4 4415234
Železne niti 5 Dostop do celotnega besedila: od 2004, letnik 1, številka 1 do 2008, letnik 5, številka 5 214341888
Železničar : glasilo slovenskih železniških nastavljencev 285 Dostop do celotnega besedila: od 1908, letnik 1, številka 1 do 1923, letnik 15, številka 9 39237121
Žena in dom 133 Dostop do celotnega besedila: od 1930, letnik 1, številka 1 do 1941, letnik 12, številka 6 12845970
Ženevske novice 23 Dostop do celotnega besedila: od 2002, letnik 11, številka 33 do 2016, letnik 24, številka 55 59257344
Ženski list 5 Dostop do celotnega besedila: od 1913, letnik 1, številka 1 do 1913, letnik 1, številka 5 229064192
Ženski svet 244 Dostop do celotnega besedila: od 1923, letnik 1, številka 1 do 1941, letnik 19, številka 3 4699907
Žirovski občasnik 32 Dostop do celotnega besedila: od 1980/1981, letnik 1, številka 1 do 2009, letnik 30, številka 39 7385090
Živa njiva 14 Dostop do izbranih člankov 1143411
Življenje in svet 623 Dostop do celotnega besedila: od 1927, letnik 1, številka 1 do 1939, letnik 13, številka 9 39132673